Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ...........

Η θάλασσα αυτή που δημιουργήθηκε πριν απο κάποιες χιλιάδες χρόνια από την ανύψωση των υδάτων του παγκόσμιου ωκεανού και έχει το μοναδικό φαινόμενο της περιοδικής ροής των υδάτων της (φαινόμενο Ευρίπου) ενώνει γεωγραφικά 5 νομούς μεταξύ τους, αλλά και τη Κεντρική Ελλάδα με το Αιγαίο.
Θα μπορούσε να γίνει όχι μόνο γέφυρα επικοινωνίας αλλά και μοχλός αειφορίας για τους κατοίκους αυτών των περιοχών.
Όμως υπάρχει ένα μεγάλο αλλά.........
Για όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο ο Ευβοϊκός και οι κάτοικοί του, δεν γνώρισαν την ανάπτυξη που θα περίμενε κανείς υπολογίζοντας την θέση που κατέχει στο κέντρο της χώρας, την εγγύτητα με το πολεοδομικό συγκρότημα της ευρύτερης Αθήνας, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τη φυσική ομορφιά του. Αντ'αυτού γνώρισε την περιβαλλοντική υποβάθμιση, ρύπανση, άναρχη πολεοδομική "ανάπτυξη", ανθρωπογενείς καταστροφές και τόσα άλλα...
'Εμειναν οι υποσχέσεις, τα 'θα' και τα παραμύθια...
Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα....