Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Ο Στίβεν Χόκινγκ για το μέλλον του πλανήτη μας

«Παρά το γεγονός ότι η πιθανότητα μιας καταστροφής στον πλανήτη Γη σε ένα δεδομένο έτος είναι αρκετά χαμηλή, αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, και γίνεται σχεδόν βεβαιότητα στα επόμενα 1.000 έως 10.000 χρόνια. Μέχρι τότε, θα πρέπει να έχουμε εξαπλωθεί στο διάστημα, και σε άλλα αστέρια, έτσι ώστε μία καταστροφή στη Γη να μη σημάνει το τέλος της ανθρώπινης φυλής»

"Despite the fact that the probability of a disaster on planet Earth in a given year is quite low, increasing over time, and is almost certainly the next 1000-10000 years, Until then, should we spread into space, and other stars, so that a disaster on Earth does not mean the end of the human race."

«Θυμηθείτε να κοιτάζετε τα αστέρια και όχι τα πόδια σας στο έδαφος. Προσπαθήστε να βγάλετε νόημα από αυτό που βλέπετε, αναρωτηθείτε τι κάνει το σύμπαν για να υπάρχει. Να είστε περίεργοι. Όσο δύσκολη και να φαίνεται η ζωή, υπάρχει πάντα κάτι που μπορείτε να κάνετε και να επιτύχετε σε αυτό. Το μόνο που έχει σημασία είναι να μην τα παρατήσουμε».

"Remember to look at the stars and not your feet on the ground. Try to make sense of what you see, ask yourself what makes the universe exist. Be curious. However difficult it may seem life, there is always something you can do to achieve this. All that is important is not to give up. "

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης¨Το προφίλ των μεταναστατών

Πηγή: http://www.huffingtonpost.gr

"Πληροφορίες σχετικά με το δημογραφικό προφίλ και το μορφωτικό επίπεδο των προσφύγων και μεταναστών που μετακινούνται μέσω των διόδων της ανατολικής και της κεντρικής Μεσογείου παρουσιάζει έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) , αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2016 σε Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ιταλία

Οι διαφορές των εθνικοτήτων μεταξύ των διόδων
Η εθνικότητα των προσφύγων/μεταναστών που χρησιμοποιούν τις διόδους της κεντρικής και της ανατολικής Μεσογείου παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Το 55% του συνόλου των ερωτηθέντων στην Ιταλία προέρχεται κατά βάση από Αφρικανικές χώρες, Νιγηρία (19%), Ερυθραία (14%), Γκάμπια (10%), Σενεγάλη (6%) και Μπαγκλαντές (6%), ενώ στην ανατολική Μεσόγειο το 89% του συνόλου των ερωτηθέντων προέρχεται κατά βάση από ανατολικές χώρες, Συρία (29%), Αφγανιστάν (27%), Ιράκ (17%), Πακιστάν (9%) και το Ιράν (7%). Στη δίοδο της κεντρικής Μεσογείου παρατηρείται ευρύτερο φάσμα εθνικοτήτων: Πάνω από 38 διαφορετικές εθνικότητες καταγράφηκαν μεταξύ των ερωτηθέντων στην Ιταλία και 30 διαφορετικές εθνικότητες στη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου. Στη δίοδο της κεντρικής Μεσογείου, η πλειονότητα των ερωτηθέντων έφυγε από τη χώρα προέλευσης για πολιτικούς (69%) και οικονομικούς λόγους (19%) ενώ ένα 8% ανέφερε ως λόγο την ελλιπή παροχή βασικών υπηρεσιών. Ένα 4% ανέφερε άλλους λόγους. Στη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έφυγε λόγω πολέμου και συγκρούσεων (72%). Το 24% δήλωσε οικονομικούς λόγους και το 4% άλλους λόγους.

Διαφοροποιήσεις στο μορφωτικό επίπεδο, φύλο και προορισμό
Όσον αφορά στη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου ο μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων είναι τα 28 έτη. Οι γυναίκες ήταν λίγο μεγαλύτερες με μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη ενώ οι άνδρες τα 28 έτη. Από τους ερωτηθέντες, οι άνδρες αποτελούσαν το 81%. Ως προ το μορφωτικό επίπεδο, οι μισοί ερωτηθέντες ανέφεραν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ το 20% ανέφερε την πρωτοβάθμια. 17% ανέφερε μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το υπόλοιπο 17% ανέφερε ότι δεν έχει λάβει κανενός είδους εκπαίδευση ή ότι έχει παρακολουθήσει επαγγελματική εκπαίδευση. 33% των Ιρανών και 22% των Σύριων ανέφεραν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σύγκριση με 12% των Ιρακινών ερωτηθέντων, 10% των Πακιστανών και 10% των Αφγανών.
Στην περίπτωση της διόδου της κεντρικής Μεσογείου, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 28 έτη με τους άντρες να αποτελούν το 87% του συνόλου των ερωτηθέντων. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (45%) ανέφεραν μορφωτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 34% πρωτοβάθμιας και 7% τριτοβάθμιας. Το 12% ανέφερε ότι δεν έχει λάβει κανενός είδους εκπαίδευση και οι υπόλοιποι ανέφεραν άλλου είδους εκπαίδευση. Οι ερωτηθέντες από τη Σενεγάλη (22%) και από τη Γκάμπια (7%) ανέφεραν τακτικότερα ότι δεν έχουν λάβει κανενός είδους εκπαίδευση, σε σύγκριση με άλλες εθνικότητες.

Προορισμοί
Σχετικά με τους προορισμούς, το 53% των μεταναστών και προσφύγων που ερωτήθηκαν στη δίοδο της κεντρικής Μεσογείου απάντησαν ότι η Ιταλία ήταν ο προορισμός στον οποίο προσέβλεπαν. Άλλοι προορισμοί που αναφέρθηκαν ήταν η Γερμανία (11%), το Ηνωμένο Βασίλειο (5%), η Γαλλία (5%), η Νορβηγία (2%), η Σουηδία (2%) και η Ολλανδία (2%). Το 12% δεν είχαν κάποιον προορισμό κατά νου.
Όσον αφορά σε αυτούς που ακολούθησαν τη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου, περίπου οι μισοί (51%) ανέφεραν πως επιθυμητός προορισμός τους ήταν η Γερμανία (κυρίως για τους περισσότερους Ιρακινούς, Αφγανούς, Σύριους και πολλούς Πακιστανούς- ωστόσο, το 68% των Ιρανών ανέφεραν ένα μεγάλο εύρος ευρωπαϊκών χωρών ως προορισμούς προτίμησης)"

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Ο Μ.Δανέζης για τις πλαστές ανάγκες και τους παραπανίσιους φόβους

"Το πρόβλημα μιας κοινωνίας είναι ο φόβος. Ό,τι κακό προκύπτει στον άνθρωπο είναι μέσω του φόβου. Ο φόβος δημιουργείται από την έννοια της ανάγκης. Φοβάμαι γιατί θα στερηθώ κάτι που έχω ανάγκη.
Όταν δημιουργώ πλαστές ανάγκες, δημιουργώ παραπανίσιους φόβους. Άρα το φούσκωμα των αναγκών δημιουργεί γιγάντεμα των φόβων. Και ένας φοβισμένος άνθρωπος, ποτέ δε μπορεί να είναι ελεύθερος άνθρωπος.
Να λοιπόν το πρώτο βήμα: να περιορίσουμε τις ανάγκες μας στις φυσικές μας ανάγκες,για να περιορίσουμε τους φόβους μας στους φυσικούς φόβους. Έτσι κάθε μέρα θα γινόμαστε όλο και πιο ελεύθεροι"

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Ο Μαρκ Τουαίν για τα ταξίδα πέρα απο τα "ασφαλή" λιμάνια

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the things you did. So throw off your bowlines. Sail away from the safe harbor. Explore. Dream. Discover.” 

"После 20 лет ты будешь сожалеть о своих не сделанных дел чем сделанных. Так что освободись, изучай,мечтай,создавай"

"Σε είκοσι χρόνια από τώρα θα είστε πιο απογοητευμένοι από τα πράγματα που δεν κάνατε σε σύγκριση με τα πράγματα που κάνατε. Για αυτό αποτινάξτε τα μπουρίνια(*) σας. Ταξιδέψτε μακριά από το ασφαλές λιμάνι σας. Εξερευνήστε. Όνειρευτείται. Ανακαλύψτε" 
(*) Εδω εννοεί το βοηθητικό σχοινί που χρησιμοποιείται στην ιστιοπλοϊα