Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Θέσεις των Ενώσεων Ξενοδόχων της Περιφέρειας για την τουριστική ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας


Τις θέσεις των ξενοδόχων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διημερίδα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στην Ερέτρια, παρουσίασε ο κ. Θανάσης Ζαφείρης,μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων Ευβοίας. Μεταξύ άλλων:
Ανέφερε ότι στόχος είναι να καταστεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ένα αναγνωρισμένο εθνικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, των νέων αντιλήψεων, υπηρεσιών, μορφών και τεχνολογιών τουρισμού και με ευδιάκριτη πάνω του τη σφραγίδα της συνεργασίας της πολιτείας με την ευρύτερη έννοια και των δυναμικών τοπικών παραγωγικών δυνάμεων του τουρισμού και ο στόχος αυτός προϋποθέτει μια τολμηρή νέα στρατηγική.
Η περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη, έχει να αντιμετωπίσει και να δώσει σύγχρονες-αποτελεσματικές απαντήσεις και σε ορισμένες σοβαρές προκλήσεις, όπως αυτές που αφορούν στις αλλαγές στην διεθνή τουριστική αντίληψη και πρακτική (νέες μορφές τουρισμού κλπ), στους νέους ευέλικτους τρόπους οργάνωσης της τουριστικής παραγωγής, στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και βέβαια αυτό το διάστημα την παγκόσμια οικονομική κρίση. Παράλληλα οι αλλαγές στις τουριστικές αντιλήψεις και συμπεριφορές που συντελούνται στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, δεν γίνονται έγκαιρα αντιληπτές και δεν προωθούνται οι αναγκαίες προσαρμογές. Συνέπεια όλων αυτών, σε συνδυασμό και με ελλείψεις και προβλήματα κοινωνικών και άλλων υποδομών, είναι να μειονεκτεί συχνά στο εγχώριο και διεθνές «τουριστικό παζάρι» η ανταγωνιστικότητα της τοπικής-περιφερειακής τουριστικής αγοράς.
Όλα αυτά, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και απαιτείται τα μέτρα που θα ληφθούν να είναι άμεσα και αποτελεσματικά. Θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και της τουριστικής υποδομής, αύξηση, βελτίωση, ποικιλοποίηση και ενοποίηση του τουριστικού προϊόντος στην Περιφέρεια, αποτελεσματική προβολή και προώθησή του στις αγορές, μεγέθυνση των προσβάσιμων αγορών, διεύρυνση των τουριστικών περιόδων,αύξηση του συνολικού χρόνου απασχόλησης και των εισοδημάτων,
βελτίωση του κλίματος για νέες επενδύσεις και για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Οι προτάσεις που καταθέτουν οι ξενοδόχοι είναι οι παρακάτω:
1. Ταχεία προώθηση των προγραμματισμένων και ένταξη σε προγράμματα των νέων απαραίτητων έργων υποδομής, ιδιαίτερα των οδικών και λιμενικών.
2. Ταχεία προώθηση των προγραμματισμένων και ένταξη των απαραίτητων νέων έργων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, της αρχαίας κληρονομιάς, του νεώτερου και σύγχρονου πολιτιστικού-θρησκευτικού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
3. Δημιουργία τουριστικών δικτύων-διαδρομών σε επίπεδο Περιφέρειας, δημιουργία και προώθηση νέων ποικίλων τουριστικών πακέτων προς τις αγορές.
4. Δημιουργία-αναβάθμιση νέων-σύγχρονων μέσων και υλικών προβολής του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος.
5. Ειδική ενίσχυση συγκεκριμένων τουριστικών περιοχών και μορφών τουρισμού, (όπως π.χ. ο ιαματικός, ο πολιτιστικός, ο συνεδριακός κλπ), που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Περιφέρεια.
6. Βελτίωση των όρων κρατικής χρηματοδότησης των τουριστικών επενδύσεων και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, αλλά με σοβαρό έλεγχο της χρήσης των επιδοτήσεων.
7. Ουσιαστική αξιοποίηση από τους αρμόδιους τοπικούς ΟΤΑ των πόρων που εισπράττουν από τις τουριστικές επιχειρήσεις και γενικότερα ενίσχυση των επενδύσεών τους προς τον τουρισμό. Ουσιαστική βελτίωση της γνώσης και ευαισθησίας των τοπικών εξουσιών σχετικά με τις ανάγκες και δυνατότητες του τουρισμού.
8. Προγραμματισμός και υλοποίηση με όρους ποιότητας και αποτελεσματικότητας προγραμμάτων κατάρτισης στον τουρισμό, για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις και για ανέργους.
9. Ορισμός του συντονιστικού «οργάνου» των Ξενοδοχειακών Ενώσεων της Στερεάς ως «συμβούλου», του γ.γ. Περιφέρειας, για τα θέματα του τουρισμού, με σκοπό την καλύτερη περιφερειακή συνεργασία και τη συμβολή στο σχεδιασμό και υλοποίηση της τουριστικής περιφερειακής πολιτικής.
10. Ανάληψη επίμονων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στον τουρισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την αξιοποίηση και ορισμένων πλεονεκτημάτων της (όπως ότι είναι ο πρώτος βόρειος γείτονας της περιφέρειας της πρωτεύουσας κ.α.).
11. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

ΓΣΕΕ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΗ


ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:
Να προστατεύσουμε τις δουλειές και τους ανέργους
Να ενισχύσουμε τα εργατικά, κοινωνικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα
Να επιβάλουμε τη δίκαιη διανομή και αναδιανομή των εισοδημάτων υπέρ των ασθενέστερων και οικονομικά αδύνατων

ΑΣΥΔΟΤΗ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΠΡΑΒΩΝ: Βγάλτε Τις Κουκούλες Των Τρομοκρατών ΕμπρηστώνΗ Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα παρακάτω:
Ένα συγκλονιστικό γεγονός ξύπνησε σήμερα τα ξημερώματα τους λιγοστούς κατοίκους της Καλοσκοπής Γραβιάς Φωκίδας, που είναι χτισμένη στις πλαγιές της Γκιώνας.
Θρασύδειλοι εμπρηστές, κρυμμένοι στο σκοτάδι, έβαλαν για δεύτερη φορά φωτιά στο σπίτι του μέλους της Κίνησης για τη Σωτηρία της Γκιώνας Στέφανου Κόλλια, για να ολοκληρώσουν την καταστροφή του πρώτου εμπρησμού. Ο Στέφανος είναι ένας από τους ελάχιστους νέους, που απαρνήθηκαν την Αθήνα και γύρισαν στην περιφέρεια, όπου έγινε μόνιμος κάτοικος Καλοσκοπής.
Οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα το σπίτι και λίγες ώρες ήταν αρκετές για να καταστραφεί ολοσχερώς.
Η καταστροφή, που ξεκίνησε σήμερα τα χαράματα, έγινε αντιληπτή τυχαία από κάτοικο της περιοχής, που εκείνη της ώρα είχε βγει από το σπίτι του. Έντρομος ενημέρωσε την πυροσβεστική, ξύπνησε και κινητοποίησε αμέσως τους περίοικους, ενώ γρήγορα όλο το χωριό έσπευσε επί τόπου για να βοηθήσει στο σβήσιμο της πυρκαγιάς.
Έτσι, αποτράπηκε τουλάχιστον η επέκταση στα γύρω σπίτια, κάποια εκ των οποίων είχαν στην αυλή δεξαμενές πετρελαίου και γκαζιού και αποσοβήθηκε ένα άλλο ολοκαύτωμα της ηρωικής «Κουκουβίστας», σαν αυτό που είχαν κάνει οι φασίστες κατακτητές το 1944.
Ευτυχώς, κανείς δεν ήταν μέσα στο σπίτι, καθώς ο Στέφανος έλειπε για λόγους υγείας στην Αθήνα. Όπως φαίνεται όμως ο αγώνας του για την σωτηρία της Γκιώνας, από την αλόγιστη εκμετάλλευση των μεταλλείων, ήταν πολύ σημαντικός για να θελήσουν κάποιοι να τον εκφοβίσουν ώστε να του κλείσουν το στόμα.
Η Πυροσβεστική και η αστυνομία, που ειδοποιήθηκαν, έφτασαν όταν ήταν πια αργά, γιατί τα οχήματα ξεκίνησαν από την ʼμφισσα και το Πολύδροσο.
Η Αστυνομία διενεργούσε και διενεργεί έρευνα για την ταυτότητα των δραστών, οι έρευνες όμως αυτές δεν πλησίασαν κανέναν από τους φυσικούς τρομοκράτες, που αποθρασύνθηκαν και ξαναχτύπησαν ολοκληρώνοντας την καταστροφή.
Όμως για μας είναι γνωστοί... Τουλάχιστον οι ηθικοί αυτουργοί.
Δεν είναι τυχαίο, που οι τρομοκράτες θρασύδειλοι εμπρηστές «χτύπησαν» μετά από συγκεντρώσεις των κατοίκων της περιοχής ενάντια στην ασυδοσία των μεταλλείων.
Δεν είναι τυχαίο, που πριν μερικές μέρες η «Κίνηση για τη σωτηρία της Γκιώνας» κατέθεσε ένσταση κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» συμφερόντων Βαρδινογιάννη.
Αποκορύφωμα η «αυθόρμητη» κινητοποίηση δεκάδων εργαζομένων της εταιρείας S&B και υπεργολάβων, στα πλαίσια της συγκέντρωσης στον Αποστολιά Φωκίδας στις 14 Δεκέμβρη 2008, με πληρωμένα τα έξοδα μετακίνησης για αρκετούς.
Στοχοποιούν τους υπερασπιστές της Γκιώνας, για να μπορέσουν άνετα να ρίξουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους και στο περιβάλλον.
Φυσικοί αυτουργοί είναι εκείνοι οι θρασύδειλοι τρομοκράτες, που πιστεύουν ότι οι αγώνες σταματούν με μια πυρκαγιά, πως πάνω από τα συντρίμμια των πατρογονικών εστιών τα στόματα σφραγίζουν και δεν είναι η οργή αυτή που δυναμώνει την πάλη.
Όμως οι κάτοικοι της Καλοσκοπής και των χωριών της Γκιώνας έχουν διαφορετική άποψη. Μια βουβή οργή έχει ήδη ξεσπάσει, που θα γίνει αγανάκτηση και αγώνας.
Ήδη πολλοί προτρέπουν την «Κίνηση για τη σωτηρία της Γκιώνας» να οργανώσει πορεία διαμαρτυρίας. Γι’ αυτούς τους λόγους συνεδριάζει απόψε η συντονιστική επιτροπή των χωριών.
Γκιώνα, 30 Μαρτίου 2009

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Στέφανος Κόλλιας, 6981310556
Τάσος Αφέντης, 6947838347
Γιώργος Μανούκος, 6944450016
Γιώργος Κόλλιας, 6944604531
Γιωργάκης Κωστής, 6979734591

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

«Ενεργειακή διπλωματία» (*)

(*) Της Λιάνα Γούτα. (χημικός μηχανικός στην πετρελαϊκή βιομηχανία, έχει διατελέσει σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ήταν υποψήφια με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης. l.v.gouta@helpe.gr www.lianagouta.gr)
Το τελευταίο διάστημα η διεθνής διπλωματία απέκτησε ένα νέο επίθετο, αυτό της “ενεργειακής” διπλωματίας. Κι αυτό δεν αποτελεί έναν τομέα-παρακλάδι στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις, αλλά αντιθέτως μπαίνει στην καρδιά της διπλωματίας, την χαρακτηρίζει και την καθορίζει σε μεγάλο βαθμό στο σύνολό της. Η πρόσφατη σύρραξη στη Γεωργία κατέδειξε όλες τις πτυχές του προβλήματος, αλλά και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το πόσο ευάλωτες είναι οι διεθνείς ισορροπίες και πόσο εύκολα μπορούν να τεθούν εκτός ελέγχου όταν, εκτός των άλλων ιστορικών διαφορών, έχουν να ρυθμίσουν και να επιλύσουν και θέματα ενεργειακής πολιτικής.
Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Μιλάμε για την εξασφάλιση των ορυκτών καυσίμων που αποτελούν τη βάση της οικονομίας, της ανάπτυξης, του σύγχρονου τρόπου ζωής. Δηλαδή για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, των οποίων τεράστια κοιτάσματα βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία και την περιοχή της Κασπίας. Η Μέση Ανατολή κυριαρχεί παγκοσμίως στο πετρέλαιο και ακολουθεί η Ρωσία, ενώ η Ρωσία είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου διαθέτοντας το 32% των παγκόσμιων βεβαιωμένων αποθεμάτων. Ο ενεργειακός πλούτος βρίσκεται λοιπόν σε περιοχές ευάλωτες και ασταθείς πολιτικά, ενώ και η μεταφορά προς την Δύση συνεπάγεται τη διέλευση επίσης μέσα από «επικίνδυνες οδούς». Όποιος μπορεί να ελέγξει είτε τα κοιτάσματα είτε τους δρόμους διέλευσης, κρατά ένα μεγάλο οικονομικό και διπλωματικό ατού στα χέρια του. Η πρόσφατη διένεξη στη Γεωργία, εκτός των άλλων, έχει να κάνει και με τα τεράστια αποθέματα της Κασπίας που μεταφέρονται προς τη Δύση από αγωγούς οι οποίοι περνούν από την Γεωργία παρακάμπτοντας τη Ρωσία. Και αυτό πυροδοτεί εντάσεις, διαξιφισμούς και διεκδικήσεις από όλα τα μέρη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με μια ενεργειακή εξάρτηση που την υποχρεώνει να βασίζεται κατά 60% σε καύσιμα που εισάγει, την τελευταία διετία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού ως προς την εξασφάλιση των ενεργειακών της αναγκών. Έχοντας ζήσει καταστάσεις πανικού, όταν η Ουκρανία απειλούσε να κλείσει τις στρόφιγγες του αγωγού που έφερνε Φυσικό Αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη, έχοντας δει τις τιμές των καυσίμων να ακολουθούν τρελή κούρσα ανάλογα με τις πολιτικές αναταράξεις και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, αναδεικνύει σε μείζον ζήτημα την ‘’ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση’’. Ή με πιο απλά λόγια, το πώς θα εξασφαλίζει τα καύσιμα που χρειάζεται με ασφάλεια και σε καλή τιμή. Οι απλοί κανόνες της αγοράς, για κάθε εμπορικό αγαθό, άρα και για τα καύσιμα, λένε ότι τόσο καλύτερα επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί, όσο περισσότερους προμηθευτές έχει κανείς και από όσο περισσότερο διαφορετικούς δρόμους μεταφέρονται τα καύσιμα αυτά. Αυτοί είναι και οι στόχοι που έχουν γίνει πρωταρχικοί για την ΕΕ. Βεβαίως σε αυτό το παιχνίδι, ρόλο ισχυρού παίκτη και διαμορφωτή διεκδικούν με έμφαση και οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Οπότε το puzzle γίνεται πολύπλοκο!
Αλλά και χώρες όπως η Τουρκία και η Ελλάδα παίζουν το δικό τους ρόλο. Καλούνται να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και για το δικό τους ενεργειακό όφελος, αλλά και προκειμένου να αναδειχθούν σε ισχυρό ενεργειακό παίκτη και συνομιλητή της διεθνούς διπλωματίας.
Η χώρα μας το τελευταίο διάστημα κινείται αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι πρόσφατα προμηθευόμασταν μόνο μικρές ποσότητες αερίου από τη Ρωσία, με αγωγό μέσω Ανατολικής Ευρώπης και Βουλγαρίας.
Πριν από ένα χρόνο εγκαινιάσθηκε ο νέος αγωγός που θα φέρνει αέριο από τα βάθη της Ασίας, την Κασπία και τη Μέση Ανατολή, μέσω της Τουρκίας, και από την Ελλάδα θα διοχετεύεται στην υπόλοιπη Κεντρική Ευρώπη μέσω του υποθαλάσσιου ελληνοϊταλικού αγωγού που θα κατασκευαστεί.
Από την άλλη, με τη συμφωνία για τον αγωγό South Stream, μεγάλες ποσότητες αερίου θα μπορούμε πλέον να παίρνουμε και από τη Ρωσία, μέσω Μαύρης Θάλασσας και Βουλγαρίας, ποσότητες που κι αυτές θα μπορούν να διοχετευθούν στην Κεντρική Ευρώπη μέσω του ελληνοϊταλικού αγωγού. Το όφελος της συμφωνίας είναι διπλό αφού εξασφαλίζει πρόσβαση και στο Ρωσικό αέριο αλλά και μια οδό τροφοδοσίας η οποία δεν περνά από την Τουρκία.
Με το στόχο της ενδυνάμωσης του ρόλου της στην ενεργειακή σκακιέρα, η Ελλάδα διεκδικεί και μια διακλάδωση του σχεδιαζόμενου αγωγού Nabuco, που θα μεταφέρει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν ή το Ιράν και το Τουρκμενιστάν, μέσω Τουρκίας και Βουλγαρίας στην Κεντρική Ευρώπη.
Οι κινήσεις για το αέριο συμπληρώνονται και από τις συμφωνίες για αλγέρικο αέριο που μεταφέρεται στην Ελλάδα με πλοία και αποθηκεύεται σε ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Αντίστοιχες και οι στρατηγικές κινήσεις για την τροφοδοσία του πετρελαίου, με βασικότερη αυτήν του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, αφού με αυτόν θα μπορούμε να προμηθευόμαστε ρωσικό πετρέλαιο μέσω Μαύρης Θάλασσας και Βουλγαρίας, παρακάμπτοντας τα στενά του Βοσπόρου και τον μέχρι τώρα κυρίαρχο ρόλο της Τουρκίας.
Με αυτά τα δεδομένα στο διπλωματικό σκηνικό, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί σε ισχυρό παράγοντα, που όχι μόνο θα της εξασφαλίσει ενεργειακά και οικονομικά οφέλη, αλλά θα κάνει τη φωνή της πιο δυνατή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα συνδέσει την ασφάλειά της με την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Κεντρικής Ευρώπης, παράμετρος βασική και κρίσιμη για τη χώρα μας. Φαίνεται λοιπόν, ότι οι συγκυρίες και οι στρατηγικές επιλογές βοηθούν στο να γίνει η χώρα μας ‘σταυροδρόμι’. Και ξεκινώντας με το ‘σταυροδρόμι’ στα ενεργειακά, έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή και για άλλους τομείς πιθανώς!

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

Τα μέτρα για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής επιτέλους πιάνουν τόπο!

Τα μέτρα για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής επιτέλους πιάνουν τόπο! Έπειτα από πολύμηνες έρευνες και σε συνεργασία με ντόπιους ¨ πράκτορες¨ και ¨κουκουλοφόρους¨ στήθηκε επιχείρηση από τους «Ράμπο» του ΣΔΟΕ Λαμίας και κατόρθωσαν να εντοπίσουν μεγάλη φοροδιαφυγή που λάμβανε χώρα στην περιοχή Μαντουδίου της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκριμένα στο χωριό Καλύβια.
Το περιστατικό συνέβη στο κτίριο του σχολείου, που έμενε αχρησιμοποίητο επί χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών, και έχει παραχωρηθεί από την Νομαρχία Εύβοιας στον Πολιτιστικό και Οικολογικό Σύλλογο Καλυβίων. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως πνευματικό κέντρο και κυλικείο με ευθύνη του Συλλόγου για τρεις ώρες κάθε απόγευμα.
Τον Οκτώβρη 2008, ημέρα Σάββατο, 7:30 το βράδυ και κατόπιν εφόδου του ΣΔΟΕ, οι υπάλληλοι του βρέθηκαν μπροστά στο μεγάλο φορολογικό έγκλημα: Τέσσερα μέλη του Συλλόγου, οι μοναδικοί θαμώνες εκείνη τη στιγμή στο χώρο, έπιναν αναψυκτικό χωρίς να έχει κοπεί απόδειξη ταμειακής μηχανής. Η αξία των τεσσάρων αναψυκτικών αγγίζει το τερατώδες ποσό των 3,20€, δηλ. 0,80€ το αναψυκτικό . ( αισχροκέρδεια !!!)
Έτσι λοιπόν, η φοροδιαφυγή αποκαλύφθηκε… και επειδή τίποτα παράνομο δε μένει ατιμώρητο σ’ αυτή τη χώρα (βλ. Βατοπέδι, υποκλοπές, Ζαχόπουλος, κουμπάροι, Siemens κλπ.), οι ένοχοι έπρεπε να πληρώσουν. Μετά από συσκέψεις επί συσκέψεων και αφού εκτίμησαν τον πρότερο έντιμο φορολογικό βίο του συλλόγου και δείχνοντας την μέγιστη επιείκεια, επέβαλαν πρόστιμο το ευτελές ποσό των 1.172,00 €. ( 586 € επειδή τα φορολογικά βιβλία του συλλόγου δεν ήταν στο χώρου του πνευματικού κέντρου και τα οποία σημειωτέον προσκομίστηκαν στο ΣΔΟΕ Λαμίας και βρέθηκαν σωστά και ενημερωμένα και 586 € για την μη κοπή απόδειξης των 3,20€)
Κατόπιν τούτου μπορούμε πια να κοιμόμαστε ήσυχοι αφού η κυβέρνηση και οι Υπηρεσίες του Κράτους, μας απέδειξαν εμπράκτως ότι έχουν τη θέληση και μπορούν και θα τιμωρήσουν και όλους τους υπόλοιπους μεγάλους φοροφυγάδες ξεκινώντας από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους των χωριών…
Το παραπάνω συμβάν επειδή είναι αληθινό είναι και τραγικό. Εντούτοις αν σε κάποιους προκαλέσει γέλιο τότε χαλάλι τους. Το έχουμε άλλωστε ανάγκη σε αυτούς τους δύσκολους, γκρίζους και χαλεπούς καιρούς της ¨παγκόσμιας οικονομικής κρίσης¨ Αν πάλι σε κάποιους προκαλέσει θυμό τότε ας δουν μέσα τους τι μπορούν να κάνουν για να αλλάξουν τέτοιες καταστάσεις.
Ολοκληρώνοντας, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας σε όσους συνέβαλαν στα παραπάνω γιατί με τέτοιες ενέργειες πραγματικά προάγουν και ενισχύουν την πολιτιστική ανάπτυξη της υπαίθρου και τις δραστηριότητες των τοπικών συλλόγων.

Υ.Γ. Τα Καλύβια Μαντουδίου είναι χωριό 85 μόνιμων κατοίκων και μέσου όρου ηλικίας άνω των 60 χρόνων . Όποιος βρει χάρτη που να το έχει κερδίζει 5 τσίπουρα και ένα γλυκό κουταλιού στο πρώην σχολείο του χωριού.
Γ- ελλάς το μεγαλείο σου !!!
Μάρτιος 2009
Απόστολος Στεργίου, μέλος του Πολιτιστικού – Οικολογικού Συλλόγου ‘ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ’
(email:apstergiou40@gmail.com)

Τρίτη θέση στην αύξηση κατανάλωσης ρεύματος ανά νοικοκυριό στην Ευρώπη των «15»

Πρώτοι στην Ωρα της Γης αλλά και στην ενεργειακή σπατάλη, κατά 70% αυξήθηκε η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στα ελληνικά σπίτια μέσα σε 15 χρόνια, σύμφωνα με τα Νέα Σαββατοκύριακου.
Οπως αναφέρεται, από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τον τίτλο «Ενέργεια και Περιβάλλον 2008», προκύπτει ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην αύξηση κατανάλωσης ρεύματος ανά νοικοκυριό στην Ευρώπη των «15». Σε σχέση με το 1990, το 2005 καταναλώσαμε 70% περισσότερο ρεύμα, γεγονός που μας τοποθετεί στην τρίτη θέση της ευρωπαϊκής λίστας για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Πορτογαλία με αύξηση κατανάλωσης 110% και τη δεύτερη η Ισπανία με λίγο περισσότερο από 90%. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος αύξησης στην Ευρώπη των «15» από το 1990 στο 2005 δεν υπερβαίνει το 30%.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη χώρα μας ένα νοικοκυριό «καίει» ρεύμα ισοδύναμο με 240 κιλά πετρελαίου, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη των «15» φτάνει τα 200 κιλά. Κατά τους υπολογισμούς της οργάνωσης WWF, εκτιμάται ότι εάν κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα κατανάλωνε για ηλεκτρικό όσα ο μέσος Ευρωπαίος, θα γλίτωνε περίπου 50 ευρώ τον χρόνο. Υπολογίζεται δηλαδή ότι συνολικά θα έμεναν στις τσέπες των Ελλήνων περίπου 183.219.600 ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης του υπουργείου Ανάπτυξης, ο φωτισμός είναι ο τέταρτος πιο ενεργοβόρος τομέας κατανάλωσης στα ελληνικά νοικοκυριά και ευθύνεται για το 14% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που δαπανάται στον οικιακό τομέα.
Απο το www.flash.gr

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΥΛΩΝΟΣ

Συγκροτήθηκε στο δήμο Αυλώνος "Κίνηση πολιτών", με κύριο σκοπό την ανάδειξη του ρόλου του πολίτη. Οι σκοποί και τα βασικά χαρακτηριστικά της κίνησης είναι:
Επιδίωξη δημοσίου διαλόγου και αλληλοενημέρωσης για ό,τι αφορά τους πολίτες και την περιοχή τους.
Ανοιχτή και σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων που τους απασχολούν, χωρίς σκοπιμότητες.
Ανάδειξη των μεγάλων θεμάτων της περιοχής.
Ευαισθητοποίηση των κατοίκων.
Επιδίωξη συμμετοχής όλων των ηλικιών, συνδυάζοντας τη γνώση, με τη δύναμη της νιότης και την εμπειρία των μεγαλυτέρων.
Επιδίωξη είναι να ακούγονται οι προβληματισμοί και η φωνή της κοινής γνώμης, όπως αυτά διαμορφώνονται στο δρόμο, στο καφενείο, στη ταβέρνα, στις φιλικές συντροφιές, στον εργασιακό χώρο.
Να υπάρχει μια συνεχή εθελοντική προσφορά από τους πολίτες με όποιο τρόπο αυτοί επιλέξουν.
Ζητούν ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές για ό,τι γίνεται ή δεν γίνεται στον τόπο τουςς, για να έχουνε γνώμη και άποψη σαν υπεύθυνοι πολίτες.
Ασκηση κριτικής, με γνώμονα την ανάπτυξη της περιοχής, στηριγμένοι στην επιστημονική γνώση, για την επεξεργασία των θεμάτων με προτάσεις αντιμετώπισης.
Συλλογή πληροφοριών από κάθε πρόσφορη πηγή για τα μεγάλα θέματα, που τους απασχολούν. Διασταύρωση και επεξεργασία των πληροφοριών. Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και ενημέρωση των πολιτών, για γνώση και δράση.
Πιστεύουνε στον ενημερωμένο και ενεργό πολίτη, που μόνο τότε μπορεί να παράγει θετικό έργο στην καθημερινή πρακτική.
Σε προσωρινή συντονιστική επιτροπή όσοι συμμετέχουν στην "Κινηση Πολιτών Περιοχής δήμου Αυλώνος" ανέθεσαν να οργανώσει τα πρώτα βήματα της δράσης της. Η επιτροπή αποτελείται από τους πολίτες: Κώστα Σταματίου, Παντελή Μακρυνικόλα, Δημήτρη Νικολάου, Πέτρο Κέκη, Νίκο Παναγιώτου, Μιχάλη Ρήγα, Βασίλη Σαμαρά, Δημήτρη Χαραμαντίδη, Θανάση Λάμπρου.
Όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους της κίνησης υπάρχει το e-mail kinisiavlonos@gmail.com και το κινητό τηλέφωνο 6985881510.

Έκθεση για το 2008 του Συνήγορου του Πολίτη

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στην Ετήσια Έκθεση του 2008 ο Συνήγορος του Πολίτη επιχειρεί να εντοπίσει πρακτικές που καθιστούν τη λειτουργία της διοίκησης αμυντική και εσωστρεφή έναντι της κοινωνίας και των πολιτών. Τα φαινόμενα κακοδιοίκησης που εντόπισε ο ΣτΠ υπερβαίνουν τα όρια επιμέρους φορέων ή πεδίων πολιτικής.
Α) Η διοίκηση μετακυλίει δικά της λάθη και δικές της παραλείψεις στους πολίτες
Παραδείγματα :
1) Η διοίκηση με τις παλινωδίες και τις παραλείψεις της προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν σε κίνητρα ενίσχυσης των επενδύσεων. Δεν γνωστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις αυτές να επιστρέψουν εντόκως τις σχετικές φοροαπαλλαγές.
2) Όταν μπορεί να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων λύσεων, η διοίκηση συχνά αδιαφορεί για τις δυσμενείς επιπτώσεις που η επιλογή της μπορεί να συνεπάγεται για τους πολίτες. Π.χ. οι Δ.Ο.Υ. σπανίως κάνουν χρήση της δυνατότητας να προσδιορίσουν προσωρινά την αξία κληρονομούμενου ακινήτου σε περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό ή το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας. Συνήθως, ελέγχουν την ακρίβεια της δήλωσης του φορολογούμενου όταν πλησιάζει η συμπλήρωση της δεκαετούς παραγραφής. Τότε επιβάλλουν πρόστιμα και πρόσθετους φόρους, των οποίων το ύψος είναι πολλαπλάσιο (200% έως 300%) των φόρων που τεκμαίρεται ότι οι φορολογούμενοι προσπάθησαν να αποφύγουν.
3) Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, η διοίκηση χρησιμοποιεί αυθαίρετα κριτήρια, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας. Π.χ. Δήμος αποφάσισε την απαλλαγή από την καταβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης μόνο υπέρ των πολύτεκνων/οικονομικά ασθενών που είναι δημότες και όχι γενικά υπέρ των πολύτεκνων/οικονομικά ασθενών που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου.
Παρομοίως, η διοίκηση δεν διστάζει να καταφύγει στην εύκολη λύση, όταν για παράδειγμα αναζητεί την πληρωμή δασμών, φόρων και προστίμων όχι από τον οφειλέτη αλλά από τον εγγυητή, ενώ της έχουν γνωστοποιηθεί από τον εγγυητή τα απαραίτητα στοιχεία για τον εντοπισμό του οφειλέτη.
Β) Δημόσιες υπηρεσίες δεν αναγνωρίζουν αποφάσεις άλλων διοικητικών οργάνων.Δημόσιος Οργανισμός που αρνείται να καταβάλει την αποζημίωση που του επεβλήθη από την αρμόδια επιτροπή υπέρ πολίτη στον οποίο καθυστέρησε να απαντήσει.
Γ) Ακόμη και όταν ακυρώνονται αποφάσεις της από τα δικαστήρια, η Διοίκηση δεν συμμορφώνεται.Δήμος, του οποίου η απόφαση να επιβάλει ειδικό πολιτιστικό τέλος ακυρώθηκε από την Περιφέρεια καθώς δεν είχε ανταποδοτικό χαρακτήρα (όπως επιβάλλει η νομοθεσία). Ο Δήμος όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά εισέπραττε το τέλος για τρία χρόνια, έως ότου να εκδικαστεί η προσφυγή του στο ΣτΕ. Ακόμη και σήμερα αρνείται να συμμορφωθεί στην απορριπτική απόφαση του ΣτΕ επιστρέφοντας τα τέλη που εισέπραξε.
Δ) Η ελληνική διοίκηση φαίνεται να αγνοεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα
Για την πρόσληψη αλλοδαπής, με ιθαγένεια κράτους - μέλους της ΕΕ, απαιτείται εντοπιότητα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι είναι εγγεγραμμένη σε οικογενειακή μερίδα του οικείου δήμου ούτε ότι κατοικεί πάνω από δεκαετία στον ίδιο δήμο.
Η Ετήσια Έκθεση για το 2008 δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της Αρχής : www.synigoros.gr
Πληροφορίες: κ.κ. Ρόη Τζαβάρα τηλ. 210-7289610, 6979448887

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

2009: Διεθνές έτος Αστρονομίας


1609-2009: Τετρακόσια χρόνια παρατήρησης με τηλεσκόπιο, τετρακόσια χρόνια Αστρονομίας
Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (I.A.U.), μαζί με την UNESCO, ανακήρυξαν το έτος 2009 ως Παγκόσμιο Έτος Αστρονομίας, αναδεικνύοντας έτσι τη συνεισφορά της Αστρονομίας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η προσφορά της επιστήμης αυτής είναι φανερή, εφόσον από τη φύση της αποπειράται να απαντήσει, με τρόπο ενωτικό και παγκόσμιο, σε μερικά από τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα του ανθρώπου, τα οποία αφορούν το παρελθόν το παρόν και το μέλλον του.
Σημειώνουμε, ότι η αστρονομία είναι πανάρχαια επιστήμη, η μητέρα όλων των επιστημών, αλλά αφορμή γι’ αυτόν τον εορτασμό στάθηκαν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που σηματοδότησαν την επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα στη ευρωπαϊκή Δύση. Το πρώτο ήταν η χρησιμοποίηση του τηλεσκοπίου από τον Γαλιλαίο για τη μελέτη των ουρανών και οι ανεπανάληπτες παρατηρήσεις που εκτέλεσε και το δεύτερο η συγγραφή από τον Κέπλερ του περίφημου βιβλίου του Νέα Αστρονομία, μέσω του οποίου εδραίωσε την άποψη ότι οι κινήσεις των πλανητών γύρω από τον Ήλιο είναι ελλειπτικές και όχι κυκλικές. Ωστόσο, εμείς δείχνουμε ότι η πραγματική αστρονομία εδραιώθηκε στην αρχαία Ελλάδα και ότι οι μύθοι και οι θρύλοι του κόσμου των άστρων θα μένουν για πάντα οι αψευδείς μάρτυρες της ελληνικής ρίζας του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Διάλεξη με αφορμή το διεθνές έτος Αστρονομίας
Η Εταιρεία Αστρονομίας Χαλκίδας, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας και με την ευκαιρία της ανακήρυξης του έτους 2009 ως διεθνές έτος Αστρονομίας, διοργανώνει διάλεξη με θέμα:
«1609-2009: Τετρακόσια χρόνια παρατήρησης με τηλεσκόπιο, τετρακόσια χρόνια Αστρονομίας» Ομιλητής: Δρ Ευστράτιος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αστροφυσικός
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Απριλίου 2009 και ώρα 7:00 μμ στο Δημοτικό Θέατρο Παπαδημητρίου.

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

Το Εικοσιένα είναι η πιο οικουμενική στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας

Του Ν.Θεοτοκά (καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο) από την Αυγή 25/3/09
....Πέρα από την «Ελληνική υπόθεση», το 1821 είναι το έτος της εξέγερσης στο Μεξικό μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του, της ενοποίησης της Αϊτής από τον Ζαν Πιέρ Μπουαγιέ, της διακήρυξης της ανεξαρτησίας του Περού, της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαντόρ, της Γουατεμάλα, της Νικαράγουα, του Σάντο Ντομίνκο, του Παναμά. Η φυσιογνωμία του Σιμόν Μπολιβάρ δεν είναι δυνατόν να απαλειφθεί από τις βασικές πολιτισμικές και πολιτικές παραμέτρους που συγκροτούν το «δυτικό κλίμα» δεξίωσης της Ελληνικής Επανάστασης και το «Φιλελληνικό κίνημα».
Το Εικοσιένα είναι η πιο ευρωπαϊκή στιγμή της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού, έγραψε κάποτε ο Σπύρος Ασδραχάς. Η πιο οικουμενική, θα μπορούσα να μεταφράσω. Διότι, όπως το έδειξε τεκμηριωμένα η διδακτορική έρευνα της Γιάννας Τζουρμανά, η επανάσταση και ο πόλεμος της ελληνικής Ανεξαρτησίας δεν μπορούν να «διαβαστούν» έξω και πέρα από την οικουμενική δυναμική των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών ρευμάτων της νεωτερικότητας, των συγκρούσεων και των επαναστάσεων που, μέσα σε λίγες δεκαετίες, οδήγησαν σε ριζικές ρηγματώσεις του Παλαιού Καθεστώτος.Ασφαλώς, η διάθλαση των επαναστατικών και ριζοσπαστικά φιλελεύθερων ιδεών στη Βαλκανική και στην Ελλάδα υπήρξε εξόχως σύνθετη διαδικασία, οι χρονικότητες της οποίας υπερβαίνουν τις επιταχύνσεις αλλά και τις αδράνειες που έφερε η δεκαετία του 1820. Οι καταναγκασμοί τους οποίους επέβαλε ο μακρόχρονος πόλεμος, οι κοινωνικές ανακατατάξεις, οι παραδοσιακές αντιδράσεις αλλά τα διακυβεύματα της ηγεμονίας συγκρότησαν, με τη βία εν τέλει, το σύστημα της εθνικής εξουσίας που ανέλαβε, μέσα στις αντιφάσεις του, την πολιτική διαχείριση του πολέμου και του προτάγματος της Ανεξαρτησίας.

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Σάββατο 28/3: Η ώρα της Γης !

Το Σάββατο στις 28 Μαρτίου στις 8:30 μ.μ. θα σβήσουμε τα φώτα μας για μια ώρα όπου και αν βρισκόμαστε, ως μια συμβολική κίνηση, για να υπενθυμίσουμε σε όλους – και στους εαυτούς μας – ότι το μεγάλο θέμα των κλιματικών αλλαγών περνάει και μέσα από την εξοικονόμηση της ενέργειας. Ένα θέμα που μας αφορά όλους.
Πρώτα απ’όλα αφορά τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες οι οποίες έχοντας χαμηλά τιμολόγια ρεύματος, σπαταλούν πολύτιμα ενεργειακά φορτία για μη παραγωγικούς σκοπούς, αφορά την ίδια την παραγωγή ενέργειας από στερεά καύσιμα που συμβάλουν καθοριστικά στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αφορά τις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα που πολλές φορές δουλεύουν άσκοπα. Αλλά αφορά και εμάς τους πολίτες οι οποίοι κάνοντας ένα μικρό κλικ στο μυαλό μας, πολλά μπορούν να αλλάξουν στις καταναλωτικές ενεργοβόρες «συνήθειες» μας, πολλές από τις οποίες είναι χωρίς κανένα λόγο. Σκεφτείτε πόσες φορές έχουμε αναμμένα φώτα σε δωμάτια και σε χώρους που δεν είναι κανένας!!!
Η συμβολική αυτή κίνηση "Η Ώρα της Γης" ξεκίνησε το 2007 από το Σύδνεϋ όπου πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έσβησαν τα φώτα για 1 ώρα, με κύριο στόχο την ενεργοποίηση των ανθρώπων για το θέμα των κλιματικών αλλαγών.

Σήμερα η κίνηση αυτή έχει πάρει ένα παγκόσμιο χαρακτήρα όπου συμμετέχουν ολόκληρες χώρες, πόλεις, οργανισμοί εκατομμύρια πολίτες.
Καλούμε όλους, φορείς και ιδιώτες να συμμετέχουν σ’αυτή την δράση με όποιον πρόσφορο τρόπο μπορούν, ώστε την ώρα αυτή στη Γη μας να σβήσουμε όσα περισσότερα «φώτα του ανθρώπινου πολιτισμού», μπορέσουμε. Στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, στην δουλειά μας. Καλούμε όλους τους Δήμους της Εύβοιας να συμμετέχουν και να σβήσουν το δημοτικό φωτισμό από όλα τα δημοτικά καταστήματα την ώρα αυτή.

Τη μέρα και την ώρα αυτή (Σάββατο 28 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ ακριβώς), σε μια συμβολική κίνηση θα βρεθούμε στην πλαζ «Αστέρια» για να περάσουμε μια όμορφη βραδυά με μουσική και με μοναδική συντροφιά το φως των αστεριών και του φεγγαριού!
Ενεργοί πολίτες

Χοντρό το δούλεμα με τα φωτοβολταϊκά...

Του Γιώργου Κράλογλου από το http://www.capital.gr/Articles.asp?id=700493
Ας υποθέσουμε, λέω ας υποθέσουμε, ότι ένας νέος, ας πούμε από την Κόρινθο, αξιοποιώντας την εκτός σχεδίου ακίνητη περιουσία του παππού του και κάποια δικά του μικρά κεφάλαια μαζί με δανεικά θεωρεί επιχειρηματική ευκαιρία την παρότρυνση της κυβέρνησης για τη δημιουργία μιας εγκαταστάσεως φωτοβολταϊκών. Λογικό δεν είναι αυτό; Ας δούμε όμως τη συνέχεια.
Πήρε λοιπόν ο νέος της ιστορίας μας στα σοβαρά την κυβέρνηση και ξεκινάει με φιλοδοξίες την ένταξή του στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της ενέργειας. Δείτε τώρα (προσεκτικά όμως) τι πρόκειται να πάθει ο φουκαράς που πίστεψε το ελληνικό κράτος και πέστε μου αν είναι ή όχι χοντρό το δούλεμα των «Ελλήνων Ιθαγενών» ακόμη και με την (κατά τα άλλα απλή) ιστορία των φωτοβολταϊκών.

Δείτε τα έξι «βήματα θανάτου» των φιλοδοξιών και των προσδοκιών κάθε νέου ή και παλαιού επιχειρηματία που εμπιστεύεται το ελληνικό κράτος και τα κίνητρα που διαφημίζει τα οποία, τελικά, έχουν ως μοναδικό σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων για πολιτική εκμετάλλευση.
* Βήμα πρώτο: Πρέπει να πάει στην Τρίπολη να βρει την Εφορία Παλαιοντολογίας(!!!) και να ζητήσει γνωμάτευση ότι δεν υπάρχουν ευρήματα παλαιοντολογίας στο οικοπέδό του ώστε να μπορεί να φτιάξει την μονάδα του... ( ανάλογο χαρτί πρέπει να εφοδιαστεί κάθε ενδιαφερόμενος σε όλες τις περιφέρειες της χώρας).
* Βήμα δεύτερο: Πρέπει να πάει στην Εφορία Αρχαιοτήτων της Κορίνθου να πάρει ένα χαρτί που να λέει ότι το οικόπεδό του δεν είναι αρχαιολογικός χώρος...
* Βήμα τρίτο: Πρέπει να πάει στην Πάτρα να πάρει και από την εκεί Εφορία Αρχαιοτήτων χαρτί ότι δεν υπάρχουν αρχαιότητες στα βάθη του οικοπέδου του... Θα μου πείτε πώς θα δικαιολογήσουν οι υπηρεσίες αυτές τη λειτουργία τους και πως θα βολέψουμε «τα δικά μας παιδιά» στο κράτος. Σωστά. Έχετε δίκιο...
* Βήμα τέταρτο: Πρέπει να πάει στη Νομαρχία Κορίνθου να ζητήσει άδεια για να δημιουργήσει την μονάδα που επιθυμεί .
* Βήμα Πέμπτο: Εδώ τα πράγματα γίνονται από γκρίζα, σκούρα και πολύ σκοτεινά. Γιατί πρέπει να πάει στην Πολεοδομία να πάρει άδεια για τη μονάδα φωτοβολταϊκών που θα δημιουργήσει εκτός σχεδίου πόλεως. Άλλωστε τέτοιες μονάδες γίνονται εκ των πραγμάτων εκτός σχεδίου και όχι εντός σχεδίου δίπλα από κατοικίες, σχολεία και νοσοκομεία. Έλα όμως που η Πολεδομία Κορίνθου (όπως και όλες οι υπηρεσίες Πολεοδομίας της χώρας) δεν έχουν πάρει οδηγίες για τη χορήγηση αδειών μονάδων φωτοβολταϊκών εκτός σχεδίου πόλεως. Γνωρίζουν βέβαια ότι πρόκειται να πάρουν οδηγίες, με μια κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΑΝ που έπρεπε να έχει εκδοθεί το 2006(!!!) όταν εκδόθηκε ο υπ΄ αρίθμ 3468 νόμος που υποτίθεται ότι διευκολύνει με κάθε τρόπο εκείνους που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες εναλλακτικών μορφών ενέργειας και συγκεκριμένα φωτοβολταϊκών. Το γνωρίζουν αλλά περιμένουν την απόφαση εδώ και 40 μήνες!!! Το ίδιο και οι ενδιαφερόμενοι. Απλώς περιμένουν... και παρακαλούν τις Πολεμικές υπηρεσίες να τους βρουν μια λύση. Και εδώ είναι που αρχίζει το μπάχαλο... Γιατί οι Πολεοδομικές υπηρεσίες κάνουν (φυσιολογικά άλλωστε) ότι τους βολεύει υπηρεσιακά για να καλύψουν τα νώτα τους. Άλλες Πολεοδομίες τούς ζητούν περιβαλλοντικές άδειες όπως στα εργοστάσια (ανατρέποντας έτσι την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα φωτοβολταϊκά δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον). Άλλες θεωρούν τα φωτοβολταϊκά εργοστασιακές μονάδες και εργοστασιακά κτίρια και ζητούν ανάλογα χαρτιά και μελέτες. Και άλλες παγώνουν τις αιτήσεις γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν... Έτσι ο νέος μας από την Κόρινθο θα περιμένει (μαζί με κάποιες άλλες εκατοντάδες ίσως ενδιαφερόμενους) πότε θα αποφασίσει το ΥΠΕΧΩΔΕ με το ΥΠΑΝ να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.
* Βήμα έκτο (απελπισίας): Ο νέος της Κορίνθου απογοητευμένος από την κατάσταση αυτή επιχειρεί την εναλλακτική λύση που του έδωσε επίσης η κυβέρνηση, για να μην τον χάσει από (ψηφοφόρο) πελάτη... Ξεκινάει να πάρει άδεια για να εγκαταστήσει την μονάδα του σε ένα μεγάλο κτίριο που διαθέτει εντός σχεδίου σύμφωνα με τα κίνητρα του νόμου 3734 που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2009 για να ενισχύσει (υποτίθεται) τις σχετικές ιδιωτικές και άλλες πρωτοβουλίες. Τι συναντάει όμως; Την υπηρεσία Πολεοδομίας να του ζητάει περιβαλλοντική άδεια επειδή το φωτοβολταϊκό του είναι 21 κιλοβάτ. Ξέρετε όμως τι πάει να πει περιβαλλοντική άδεια που θα εγκρίνει το ΥΠΕΧΩΔΕ; Ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η μονάδα πρέπει να στηθεί περίπου στο φεγγάρι...

Και διερωτάται ο άνθρωπος. Καλά, δεν έχουν πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα φωτοβολταϊκά δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον; Ναι το έχουν πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτοί είναι κουτόφραγκοι. Εμείς οι Ελληνάρες προβλέπουμε στη νομοθεσία μας ότι επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν έχουν φωτοβολταϊκά μόνο μέχρι 20 κιλοβάτ. Από εκεί και πάνω είναι κίνδυνος-θάνατος για όλο τον κόσμο... Αυτά πιστεύουμε εμείς και αν σας γουστάρει. Άλλωστε πως θα στήσουμε μαγαζάκια με «αδειούλες» και άλλα προϊόντα συναλλαγής... Πως τολμούν άλλωστε οι κουτόφραγκοι να μας πουν πως θα κάνουμε εμείς τις «δουλειές» μας...

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

To Σάββατο 21 Μαρτίου ήταν η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού. Εμείς ωστόσο δεν χρειαζόμαστε υπενθύμιση για να πολεμήσουμε τον ρατσισμό. Ζούμε, εργαζόμαστε, χαιρόμαστε και αγωνιζόμαστε μαζί και δίπλα στους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τις μειονότητες, τους «διαφορετικούς» και σε όλους όσους για την κυβέρνηση είναι «ξένοι». Όμως για εμάς δεν είναι ξένοι ούτε «ευπαθείς ομάδες», έχουν όνομα, είναι φίλοι και σύντροφοι που ταλαιπωρούνται από την γραφειοκρατία, τις ουρές, την κρατική αναλγησία. Γνωρίζουν τι σημαίνει να είναι πάντα οι «συνήθεις ύποπτοι», οι εύκολοι στόχοι μιας αποτυχημένης κυβέρνησης που τους χρησιμοποιεί ακόμα μια φορά για εξιλαστήρια θύματα, βαφτίζοντάς τους συλλήβδην εγκληματίες για να δικαιολογήσει την ανικανότητα της και της αδυναμία των πολιτικών της. Ορίστε λοιπόν ο πραγματικός ένοχος. Γιατί ο χειρότερος ρατσισμός είναι ο θεσμικός, ο ρατσισμός της έλλειψης υποδομών, της απουσίας των δημόσιων υπηρεσιών, της άρνησης του κράτους να αντιμετωπίσει την κατάσταση που γεννάει το αυγό του φιδιού στον Άγιο Παντελεήμονα, της εθελοτυφλίας στα κρούσματα ρατσιστικής βίας. Και δίπλα σε όλα αυτά, οι βάρκες στο Αιγαίο με απελπισμένους άνδρες και γυναίκες, εξαντλημένα και φοβισμένα παιδιά συχνά χωρίς γονείς, που όταν πατήσουν στη στεριά καταλήγουν παράνομοι.

Για εμάς ο ρατσισμός δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ξένη αρρώστια που δεν μας αφορά. Οι αιτίες του είναι πολιτικές και κοινωνικές και τα αποτελέσματα του διαρκούν πολύ. Αλλά η λύση του είναι απλή και για αυτήν θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο. Μέσα στα σχολεία, ώστε ο σεβασμός να είναι μέρος της εκπαίδευσης και όχι «πολυτέλεια» θεωρητικών συζητήσεων που μένουν σε επίπεδο προγραμμάτων. Με χορήγηση της ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών. Με ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών και αγαθών με καθολικό χαρακτήρα, τα οποία θα απολαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι, ανεξαρτήτως καταγωγής. Με αγώνα για ένα κράτος που θα σέβεται τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων που κατοικούν στο έδαφός του. Αλλά κυρίως και πάνω από όλα, ξεκινώντας από το πιο σημαντικό, τη μόνη λύση, δυστυχώς όχι και τόσο αυτονόητη για κάποιες πολιτικές δυνάμεις: μία νέα μαζική νομιμοποίηση, στα πλαίσια μιας διαρκούς διαδικασίας τακτικής νομιμοποίησης των μεταναστών, που θα βάλει τέλος στην κοινωνική τους ομηρεία και την εργασιακή τους εκμετάλλευση. Ο ρατσισμός έχει αρχίσει να σηκώνει κεφάλι. Εμείς θα του το κόψουμε.

ΑΣΩΠΟΣ - ΕΥΒΟΪΚΟΣ: ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

(Απο το http://oikomargarita.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html)

Με συμβολικό άνοιγμα των διοδίων Σχηματαρίου, διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι της Βοιωτίας, της Εύβοιας, και της Ανατολικής Αττικής για το διαχρονικό έγκλημα στην ανεξέλεγκτη βιομηχανική ζώνη, που έχει ως αποτέλεσμα τη μόλυνση των υπόγειων νερών και του Ασωπού.
Ήταν όλοι τους εκεί! Με μιά φωνή διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους για ένα αγώνα μέχρις εσχάτων: Για να σταματήσει το έγκλημα της τοξίνωσης του νερού, των κινδύνων για την υγεία των κατοίκων, κλπ., που συνεχίζει να συντελείται στην περιοχή και που όσο περνάει ο καιρός χωρίς να λαμβάνονται μέτρα επεκτείνεται.
Έλειπαν όμως πολλοί! Κάτοικοι που γνωρίζουν καλά το πρόβλημα, γιατί το ζουν καθημερινά, χρόνια τώρα. Αγρότες, που γνωρίζουν καλά τι προϊόντα παράγουν και ωστόσο τα διαθέτουν και επαναστατούν γιατί οι καταναλωτές δεν "μασάνε" πια!!!! . . .
ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
ΑΣ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ "ΩΣ ΚΟΡΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ".ΑΣ ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ!

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Special Olympics Ελλάς: Αγώνες Ποδηλασίας 26 & 27 Μαρτίου στη Χαλκίδα


Τα Special Olympics Ελλάς στα πλαίσια ανάπτυξης περιφερειακών προγραμμάτων, θέλοντας να προβάλλουν την δύναμη της θέλησης και της προσπάθειας των ξεχωριστών μας αθλητών διοργανώνουν Αγώνες Ποδηλασίας 26 & 27 Μαρτίου στη Χαλκίδα στους οποίους συμμετέχουν 150 αθλητές μαζί με τους προπονητές / συνοδούς από τους νομούς Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και της Εύβοιας.
Τα Special Olympics στηρίζονται στον εθελοντισμό και προσφέρουν την δυνατότητα στα άτομα με διανοητική αναπηρία, μέσω της προπόνησης και συμμετοχής σε αγώνες να αναπτύσσονται σωματικά, να αποκτούν αυτοπεποίθηση και να εντάσσονται στον κοινωνικό ιστό.

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Πρόοδος! Πόσο έχουμε αλλάξει…προς το χειρότερο!

(Από το www.capital.gr από grobok)
Σχεδόν κάθε φορά που αναπολώ τις γιορτές στα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι ότι στις ευχές των μεγαλυτέρων μου, υπήρχε πάντα η φράση πασπαρτού: «καλή πρόοδος!» Γενέθλια; Να τα εκατοστίσεις και καλή πρόοδος! Ονομαστική εορτή; Χρόνια πολλά και καλή πρόοδος! Χριστούγεννα; Καλά Χριστούγεννα και καλή πρόοδος! 25η Μαρτίου; Ζήτω το έθνος και καλή πρόοδος!
Για να είμαι ειλικρινής, ως νεαρό, αθώο και γνήσιο τέκνο της ελληνικής επαρχίας, εξελάμβανα την ευχή ως αυτή καθ’ αυτή κατά την έννοιά της, δηλαδή: «καλά τα πανηγύρια, αλλά άνοιξε κανένα βιβλίο να ξεστραβωθείς, μη μείνεις κούτσουρο σαν τον ξάδερφό σου το Μιχάλη, που ζήτημα είναι αν θα βγάλει το Γυμνάσιο και δε θα μπορεί ούτε υδραυλικός να γίνει…».
Μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα ότι η λέξη «πρόοδος» έχει σαφώς ευρύτερη έννοια. Καλή είναι η πρόοδος στο σχολείο, αλλά άμα πάρω «Άριστα 10» σε όλα τα μαθήματα, τελειώσω το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο, το Πανεπιστήμιο, το Μεταπτυχιακό και διδάξω στην Οξφόρδη, ολοκλήρωσα με την πρόοδο; Μπα, που τέτοια τύχη…Η πρόοδος σε ακολουθεί παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο εστιατόριο, στις διακοπές, στο supermarket…Είναι η μεγαλύτερη ευχή και κατάρα που μου (μας) έχουν δώσει!
Πριν καμιά 30αριά χρόνια, στην Ελλάδα ξεκίνησε ο θεσμός του Νηπιαγωγείου. Έτσι λοιπόν έγινε ένα νηπιαγωγείο και στο διπλανό χωριό από το δικό μου, κάπου στα δύο χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Εμένα και το γείτονά μου το Γιωργάκη μας έγραψαν από τους πρώτους. Όμως ο μπαμπάς το πρωί δούλευε, η μαμά δεν οδηγούσε και δύο 5χρονα έπρεπε κάθε μέρα στις 8π.μ. να είναι στο σχολείο. Η λύση ήταν απλή. Με το ΚΤΕΛ, μόνα τους! Η μαμά επιβιβάζει τα νήπια στο λεωφορείο, πληρώνει το αντίτιμο στον εισπράκτορα και του ζητά να τα αφήσει έξω από το νηπιαγωγείο! Επί καθημερινής βάσης! Χωρίς δισταγμό και χωρίς ανησυχία!
Ανεύθυνοι γονείς; Σκληροί και άκαρδοι; Τίποτα απ’ όλα αυτά… Απλώς άλλες εποχές, αγνές, ακίνδυνες και κυρίως οπισθοδρομικές!
Υπάρχουν φορές που αναλογίζομαι τι κόστος έχουμε όλοι μας αναλάβει για να πετύχουμε αυτή την πολυπόθητη «πρόοδο» και ανατριχιάζω… Θυμάμαι πως κάποτε υπήρχε επί καθημερινής βάσης το «μεσημεριανό τραπέζι» (σ.σ. για τους νεότερους: μεσημεριανό τραπέζι είναι ένα γεύμα στο οποίο συμμετείχαν καθημερινά όλα τα μέλη της οικογένειας και συνήθως σερβίροταν περί τις 13:30 έως και 14:30 και περιλάμβανε αποκλειστικά σπιτικό φαγητό). Επίσης θυμάμαι ότι μετά το φαγητό ακολουθούσε «μεσημεριανός ύπνος» (σ.σ. για εργαζόμενους για πρώτη φορά μετά το 1995, πρόκειται για ύπνο συνήθως δίωρης διάρκειας, που λάμβανε χώρα περίπου 30 λεπτά μετά το πέρας του μεσημεριανού τραπεζιού).
Θυμάμαι ακόμα ότι υπήρχαν γειτονιές και αλάνες, ομαδικά παιχνίδια, σήμερα υπό εξαφάνιση και άγνωστα πλέον στα σύγχρονα παιδιά, ξεκλείδωτες πόρτες και κλειδιά στη γλάστρα και κάτω από το χαλάκι. Τα έσοδα ήταν λίγα, αλλά τα έξοδα ήταν λιγότερα.
Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί την τελευταία 20ετία είναι συγκλονιστικές. Ένα παιδί 10 ετών δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι πριν 30 χρόνια η tv ξεκινούσε πρόγραμμα στις 6 το απόγευμα και έκλεινε στις 12 το βράδυ με τον εθνικό ύμνο…Ότι δεν υπήρχαν ATMs και κινητά τηλέφωνα. Ότι ένα αυτοκίνητο ήταν full extra, όταν είχε από την αντιπροσωπεία αναλογικό ραδιόφωνο και αυτοκόλλητο «μπαμπά μην τρέχεις». Ότι το τηλέφωνο ήταν μόνο σταθερό και για να μιλήσεις στο διπλανό δωμάτιο έπρεπε να έχει 10 μέτρα καλώδιο. Ότι δεν υπήρχε μετρό και Αττική οδός. Ότι τα μισά γήπεδα της Α΄ Εθνικής ήταν ξερά (σ.σ. για τους νεότερους της παρέας: Ξερό γήπεδο είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου χωρίς γκαζόν, χωμάτινο). Ότι κλείναμε το φως κάθε φορά που βγαίναμε από το δωμάτιο για να μην αυξηθεί ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Ότι ο ταχυδρόμος έφερνε μόνο τις κάρτες της θείας από τον Καναδά και όχι τους λογαριασμούς των πιστωτικών και των δανείων. Ότι η μαμά ήταν στο σπίτι και οι παππούδες κάπου εκεί κοντά.
Σήμερα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Η πρόοδος είναι γεγονός.
Έχουμε αυτοκίνητο με 8 αερόσακους, abs και esp, αλλά δυστυχώς περισσότερους νεκρούς από τροχαία. Έχουμε σύγχρονες εθνικές οδούς, αλλά δυστυχώς όχι αρκετά μεγάλες για να χωρέσουν τα πάμπολλα αυτοκίνητα. Έχουμε και δεύτερο αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουμε πάρκινγκ για να το σταθμεύσουμε…
Έχουμε Play Station 3 με hi-tech κονσόλα, αλλά δεν έχουμε φίλους. Η διπλανή αλάνα έγινε 8όροφη πολυκατοικία, αλλά δεν πειράζει, παίζουμε football manager και fifa2009 στο pc. Υπάρχουν βέβαια και οι παιδότοποι με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (τύφλα να ‘χει ο Κορυδαλλός) και ειδικό αφρώδες πλαστικό στα χερούλια της πόρτας στην τουαλέτα προς αποφυγήν ατυχημάτων. Βέβαια έξω από την πολυκατοικία μας υπάρχει τάφρος 1,5 μέτρο για τα έργα της ΕΥΔΑΠ, ακάλυπτη, αλλά δεν πειράζει…
Έχουμε καλωδιακή τηλεόραση με τέλεια εικόνα, σημαντικές ενημερωτικές εκπομπές με online ενημέρωση για τους χωρισμούς στο χώρο της Showbiz, εκ-πληκτικές σαπουνόπερες, στημένα τηλεπαιχνίδια και εκτεταμένα δελτία ειδήσεων, με ενδιαφέρουσες παρουσιάστριες του καιρού και πλήρη μεσάνυχτα για το τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας.
Έχουμε προχωρημένα συστήματα συναγερμού, υπηρεσίες Security, πόρτες ασφαλείας αλλά και υψηλό αίσθημα ανασφάλειας, κλοπές, ληστείες και αδίστακτους κακοποιούς.
Έχουμε κινητά τελευταίας τεχνολογίας, με κάμερα και βιντεοκλήση, κάρτα μνήμης, mp3 player, αλλά δεν έχουμε την ησυχία μας.
Έχουμε σύμβουλους γάμου, ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και συναφείς επιστήμονες, αλλά δεν έχουμε οικογενειακή ευτυχία, ευτυχισμένα παιδιά, ευτυχισμένα ζευγάρια.
Έχουμε χειραφετημένες γυναίκες, οι οποίες μετά από αγώνες δεκαετιών και έντονων διεκδικήσεων κατάφεραν να εισχωρήσουν δυναμικά στην αγορά εργασίας και να ξεφύγουν από την αποπνικτική ρουτίνα του σπιτιού αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν να είναι μητέρες και νοικοκυρές και όποτε αυτό συνέβη, ο μισθός τους σχεδόν εξανεμιζόταν για την πληρωμή κάποιας αλλοδαπής νταντάς και νοικοκυράς, με μέτριες έως και υποτυπώδεις υπηρεσίες.
Κυρίως όμως , έχουμε γεμίσει τη ζωή μας με υλικά «αγαθά», άχρηστα ως επί το πλείστον, που θεωρητικά κάνουν τη ζωή μας πιο άνετη, πιο βολική, πιο διασκεδαστική…Στην πραγματικότητα όμως για να αποκτήσουμε όλη αυτή τη σαβούρα, έχουμε θυσιάσει το χρόνο μας και τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Κι αυτές οι αξίες δεν αναπληρώνονται, γιατί είναι απλώς ανεκτίμητες…

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

Επιτροπές Ακρίβεια - stop: Mια πρώτη μεγάλη νίκη στο φυσικό αέριο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η κλοπή συνεχίζεται, ο εμπαιγμός δεν θα περάσει
Η λαϊκή κατακραυγή και η δράση των επιτροπών ΑΚΡΙΒΕΙΑ-STOP σημείωσαν την πρώτη νίκη στο θέμα του φυσικού αερίου. Μετά την κινητοποίησή μας στις 10/03, το Υπ. Ανάπτυξης "διαπιστώνοντας" (καιρό τώρα το γνωρίζει...) την αισχροκέρδεια της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν από τον Απρίλη 20% σε σχέση με τον Γενάρη. Δεν μας είπαν όμως, ότι οι τιμές του Γενάρη ήταν έως και 60% πάνω από την τιμή του πετρελαίου. Επομένως, η πίεσή μας τους ανάγκασε σε νέα ψέματα και ελιγμούς που δεν θα πιάσουν τόπο.
Οι επιτροπές ΑΚΡΙΒΕΙΑ-STOP κλιμακώνουν τη δράση τους.
Επιμένουμε και διεκδικούμε :
1. Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης να επιστρέψει πίσω τα "προϊόντα της απάτης", τα κλεμμένα.
2. Κανένας διακανονισμός των λογαριασμών με την ΕΠΑ. Δεν πληρώνουμε την κλοπή.
3. Να ακυρωθούν οι συμβάσεις της ΔΕΠΑ με τις ΕΠΑ. Η διαχείριση του φυσικού αερίου να γίνεται αποκλειστικά από το Υπ. Ανάπτυξης.
4. Καλούμε τους καταναλωτές να μην πληρώσουν τον επόμενο λογαριασμό, να οργανωθούν απέναντι στους ληστές της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
Τις επόμενες μέρες, οι επιτροπές ΑΚΡΙΒΕΙΑ-STOP θα προσπαθήσουν να αποκαλύψουν τον εμπαιγμό και να σταματήσουν την κλοπή.
Καλούμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να διαμαρτυρηθούμε μαζικά στα γραφεία της ΕΠΑ κεντρικής Θεσσαλονίκης, Παπαναστασίου και Μπότσαρη, τη Δευτέρα 23/03, στις 10:00πμ.
Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε.
Για περισσότερες πληροφορίες:
τηλ. 6978 718273 (Κώστας), 6945 809501 (Νίκος) akribeia.stop.thessalonikis@gmail.com
www.akribeia-stop.gr

Από τον Ευβοϊκό στις Πρέσπες


15 Μαρτίου, ημέρα του καταναλωτή....

Αντικαταναλωτικό πρελούδιο του λαϊκού κινήματος Κ.Λ.Α.Τ.Α.Ρ.Ω.

Το Κίνημα Λαϊκής Απελευθέρωσης Τοκογλυφίας, Αισχροκέρδειας, Ρύπων, Ωχ-ημάτων (ΚΛΑΤΑΡΩ) ενίκησεν ! Ικανοποιήθησαν τα αιτήματά μας!
Δεκάδες δις ευρώ εδόθησαν στις τράπεζες. Προσωρινά απεσοβήθει η πτώχευση των πιό βουλιμικών και ένα μεγάλο μέρος των κερδών αυτών θα το επενδύσουν σε αναπτυξιακά έργα σε Μύκονο, Μπαχάμες και κυρίως σε υποανάπτυκτα βραχονησάκια.
Δεκάδες δις ευρώ μειώθηκαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων ώστε οι συνταξιούχοι να μην μπορούν να πάρουν εφάπαξ και συντάξεις, που παρανόμως διεκδικούσαν τόσα χρόνια και να αναγκαστούν να επιστρέψουν στις εργασίες τους.
Χιλιάδες εργαζόμενοι, τεμπέληδες κατά το πλείστον, απελύθησαν ώστε τα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις να εργάζονται πιό αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά με μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους.
Χιλιάδες αγρότες, βιοτέχνες και επαγγελματίες, που δεν εκσυγχρονίστηκαν και δεν πλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, μας άδειασαν τη γωνιά για να μπορέσουν οι παγκόσμιες εταιρείες να βρουν πελατεία χωρίς ανταγωνισμό και να αναπτυχθούν αυξάνοντας τις τιμές.
Κατορθώσαμε να προσανατολίζουμε την μάζα να αποδέχεται χωρίς φόβο τα επαναστατικά χημικά μας, που καθαρίζουν σκουπίζουν τελειώνουν, ώστε οι δουλειές τους να μην καθυστερούν.
Κατορθώσαμε να διευρύνουμε τον πληθυσμό που πάσχει από «ανίατες» μακροχρόνιες ασθένειες ώστε να υπάρχει πλατιά απόκριση «εθελοντών» στα πειράματα, χωρίς να βάζει η φαρμακοβιομηχανία το χρήμα αλλά τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων καταναλωτών. Χωρίς θυσίες καμία επιστήμη δεν αναπτύσσεται.
Κατορθώσαμε οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες να πωλούν μαζικά επώνυμα προϊόντα σε καλά ενημερωμένους καταναλωτές από τις διαφημίσεις, που προβάλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης!
Κατορθώσαμε η μάζα μεταξύ της να μην έχει και πολλές επαφές ώστε ο καθένας ατομικά και μόνος του να αναπτύσσεται χωρίς τα κουτσομπολιά των διπλανών του καθοδηγούμενος από την επιστημονικά ορθή διαφήμιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Κατορθώσαμε η πλειοψηφία της μάζα να μην διαμαρτύρεται όταν μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιβάλαμε η ανάπτυξη του μετρό να γίνει αφού πρώτα η μάζα αγοράσει αυτοκίνητο, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι αναπτυξιακές προσπάθειες των εταιρειών πετρελαίου, των αυτοκινητοβιομηχανιών και των τραπεζών.
Τα καυσαέρια αυξήθηκαν και εμπλουτίστηκαν με νέες χημικές και αρωματικές ενώσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία των τελευταίων δεκαετιών δόθηκαν άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς στην Αττική, ενάντια στις υποχρεώσεις του ΚΙΟΤΟ.
Τα δάση μειώνονται καθημερινά, προς όφελος της αειφορίας των αναπτυξιακών κερδών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Γι αυτό καίγονται, οικοπεδοποιούνται, αγροτουριστικοποιούνται και τα άγρια και επικίνδυνα θηρία εξολοθρεύονται. Το νερό, όταν δεήσει να βρέξει, δεν μένει πιά στα καμένα δάση αλλά τρέχει πολύ πιο γρηγορότερα στα ποτάμια παρασύροντας τα εργοστασιακά λύματα, τα σκουπίδια, το γόνιμο επιφανειακό χώμα των χωραφιών και ενίοτε και τους ίδιους τους αγρότες, ρίχνοντας όλα αυτά μαζικά στην θάλασσα. Ο θεός είναι μαζί μας, γιατί μας βοηθάει με τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην μείωση των βρωμιών, καθαρίζοντας έτσι γρηγορότερα το περιβάλλον, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την θάλασσα με πολλά διατροφικά υγιεινά στοιχεία για τα ψάρια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Μεγάλος Πατερούλης, σε συνεργασία με τις εταιρείες βιοτεχνολογίας έθεσαν όρια επιμόλυνσης των βιολογικών προϊόντων με μεταλλαγμένους οργανισμούς! Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσανατολίζεται να αποδεχτεί αυτά τα όρια, πλησιάζοντας αυτά της ολοκληρωμένης διαχείρισης, ώστε οι καταναλωτές να μην μπερδεύονται με πολλές έννοιες και ταυτόχρονα να έχουν μεγάλη ποικιλία επιλογών συμβατικών προϊόντων.
Το κίνημα ΚΛΑΤΑΡΩ πρότεινε στις γαλακτοβιομηχανίες, να διευρύνουν ακόμα περισσότερο την διαφορά τιμής παραγωγού και καταναλωτή ώστε να μεγαλώσουν τα κέρδη τους για να επιζήσουν από την επερχόμενη κρίση. Πρότεινε το φρέσκο αγελαδινό γάλα να πωλείται 2 ευρώ το λίτρο και στους παραγωγούς να πληρώνεται 20 λεπτά το κιλό, μετά από 12 μήνες.
Κερδίθηκε η μάχη με τους κερδοσκόπους παραγωγούς ελαιόλαδου, σιτηρών και οσπρίων. Τώρα οι τιμές παραγωγού των προϊόντων αυτών μειώθηκαν στο μισό και μπήκαν στην σωστή βάση ώστε οι καθυστερημένοι μικροκτηματίες να μας αδειάσουν την γωνιά. Οι τιμές όμως στο ράφι παρέμειναν σταθερές για να μην έχουν κανένα επιχείρημα οι εργαζόμενοι καταναλωτές να ζητούν αυξήσεις στις αποδοχές τους και οι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κρίση αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους τους.
Η Δημοκρατία διευρύνθηκε.
√ Τα ΜΑΤ έδιωξαν μετά από πολλές μάχες σώμα με σώμα και με την χρήση αρωματικών χημικών, τους αναχρονιστικούς κατοίκους της Κυψέλης από το πάρκο ώστε οι δημοτικοί υπάλληλοι να εξυπηρετήσουν τον ιδιώτη, που θέλει επιδοτούμενος να μετατρέψει το πάρκο σε τσιμέντο με υπόγειο γκαράζ.
√ Ο νέος νόμος για τους καταναλωτές κατήργησε τις αυθόρμητες ενώσεις καταναλωτών, που δημιουργούσαν απρόσμενα ερασιτεχνικά προβλήματα. Κατασκεύασε νέες Ενώσεις καθοδηγούμενες από οργανωμένα γραφεία, ώστε η μάζα των καταναλωτών να προσανατολίζεται σωστά στα προβλήματα με την βοήθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Όμως το λαϊκό κίνημα ΚΛΑΤΑΡΩ δεν πρέπει να εφησυχάσει μετά από τις νίκες του. Μπροστά μας είναι ο κίνδυνος οι αυθόρμητες και ανεξάρτητες Ενώσεις καταναλωτών να μας δημιουργήσουν προβλήματα.
Τα βιολογικά προϊόντα των μικρών αγροτών και των εθελοντών αγροτών οικολογικού προσανατολισμού, που ρυπαίνουν τις αγορές, πρέπει να απαξιώνονται συνεχώς και όλοι οι καταναλωτές να στρέφονται στα μεγάλα καταστήματα, όπου τηρούνται με ευλάβεια τα μέτρα αποπροσανατολισμού των μικροβίων.
Οι λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να εμπλουτιστούν με εμπόρους.
Πρέπει να τροποποιηθούν τα άρθρα του Συντάγματος, που προφυλάσσουν τα δάση και το περιβάλλον ώστε να δικαιώσουν τους ιδιοκτήτες μεταλλείων, δασικών εκτάσεων, όπως ο τσιφλικάς Μπέϋκερ, από τις ανίερες προσφυγές των αριστερών και αναρχοαυτόνομων οικολόγων.
Επίσης πρέπει να αποσοβηθεί ο τεράστιος κίνδυνος της αναδάσωσης των καμένων εκτάσεων, ώστε να υπάρχουν φτηνά οικόπεδα και ελεύθερες εκτάσεις για εκμετάλλευση και ανάπτυξη.
Ο κίνδυνος οι αυξήσεις των μισθών και ημερομισθίων, που μερικοί διεκδικούν, άκουσον άκουσον, να γίνουν στο επίπεδο του αυξημένου κόστους ζωής!... Είναι προ των θυρών. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να ζήσουν οικονομικότερα. Πρέπει να εκπαιδευτούν!
Η ηθική και πολιτική ενίσχυση των ΜΑΤ χρειάζεται να είναι καθημερινό μας μέλημα. Να δεκαπλασιαστεί ο αριθμός τους και να εξοπλιστούν με ακόμα πιο ισχυρά χημικά ώστε οι διαδηλωτές να σακατεύονται πιο γρήγορα. Άλλωστε οι διαδηλωτές είναι ανάπηροι στο μυαλό και γι αυτό αναλώσιμοι !
Επίσης προτείνεται η τροποποίηση του τίτλου του λαϊκού κινήματος ΚΛΑΤΑΡΩ, προσθέτοντας ένα (ρ) στο τελευταίο συνθετικό του. Δηλαδή η τελευταία λέξη από Ωχ-ημάτων να γίνει:
Ωχ-ήμα(ρ)τον.
Κλατάραμε συνάδελφοι, κλατάραμε…
Μπροστά στην τηλεόραση αραχτοί στους καναπέδες
Ως πότε παλικάρια θα τρώμε καρπαζιές
Μονάχοι σαν λιοντάρια σε σπίτια και δουλειές

Γιωργάκης Κωστής
Πρόεδρος του ΔΣ της ΒΙΟΖΩ

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Ένας χρόνος πριν - κοινωνικό τέλμα ή άλλες συνθήκες?

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Της Έλενας Αποστόλου, Δικηγόρου, αναδημοσίευση απο την Αυγή
Φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό απασχολεί βαθιά την κοινή γνώμη το ζήτημα της εθνικής μας ταυτότητας. Η επέτειος της 25ης Μαρτίου σε συνδυασμό με την επιβεβλημένη παρέλαση, ο διχασμός για το βιβλίο ιστορίας της έκτης δημοτικού αλλά και η ήττα της Εθνικής ποδοσφαίρου από την Τουρκία πυροδότησαν για μια ακόμη φορά τις συζητήσεις σχετικά με το ποιοι και κατά πόσο είναι και αισθάνονται Έλληνες. Σε αυτές τις λεκτικές διαμάχες, που λαμβάνουν χώρα κυρίως στα τηλεοπτικά παράθυρα προς τέρψη αλλά και συμμόρφωση των τηλεθεατών, το προνόμιο της ελληνικότητας αποδίδεται ή αυτό-απονέμεται κυρίως σε κληρικούς, πολιτικούς ακροδεξιών παρατάξεων και μαχητές της ορθόδοξης πίστης. Από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι παραδείγματος χάριν των αριστερών παρατάξεων θεωρούνται συλλήβδην ανθέλληνες (πέραν από υποστηριχτές της τρομοκρατίας και υποθάλποντες εγκληματικά στοιχεία) διότι διαφωνούν με το μέγεθος της σπουδαιότητας που αποδίδεται σε όλα τα παραπάνω.
Είναι απορίας άξιο πως η ελληνικότητα μπορεί να ταυτίζεται με την παρέλαση της 25ης Μαρτίου ή με την ήττα ή τη νίκη μιας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι σε μια γειτονική χώρα και πραγματικά δεν μπορώ να συλλάβω το πώς μπορεί να οδηγηθεί κανείς να πιστεύει ότι η εθνική ταυτότητά μας συνοψίζεται απλά στο τρίπτυχο «πατρίς- θρησκεία- οικογένεια».Τούτο όμως ισχύει ή πρόκειται απλά για μια καθ’ υπερβολή προβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης;
Οπωσδήποτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος, εξάλλου και αυτά καθοδηγούνται (αλλά και καθοδηγούν) από τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού. Αυτές όμως οι προτιμήσεις, πως κατέληξαν να αποτελούνται εν μέρει από μια σχεδόν «λυσσώδη» υπερπροστασία οποιουδήποτε πολιτισμικού στοιχείου εντοπίζεται στην Ελλάδα; Και έπειτα γιατί να προβάλλονται ως μόνιμοι συνοδοιπόροι και προστάτες της ελληνικότητας η χριστιανική θρησκεία και ο ελληνικός στρατός; Είναι βέβαιο ότι μερικές δεκαετίες «ταχύρυθμης» σχολικής εκπαίδευσης ήταν αρκετές για να ριζωθούν αυτές οι αντιλήψεις στο μυαλό των Νεοελλήνων.
Αντιλαμβάνομαι τη σπουδαιότητα της διατήρησης της εθνικής μας ταυτότητας σε έναν κόσμο που ταχύτατα εξελίσσεται και απορροφά κάθε διαφορετικό στοιχείο, δημιουργώντας ένα χωνευτήρι των λαών και δεν αμφισβητώ το σημαντικό ρόλο πολλών θρησκευτικών (όχι όμως και μιλιταριστικών) στοιχείων σ’ αυτό. Όμως η προσπάθεια για τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας δεν μπορεί να ταυτίζεται με την περιχαράκωση και την απομόνωση. Διατήρηση εντέλει σημαίνει και σωστή διαχείριση του πολιτισμού μας. Αυτού του είδους η πολιτιστική διαχείριση, που λείπει τόσο σε θεσμικό επίπεδο από τη χώρα μας όσο και από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα μπορούσε να απαλλάξει τον Έλληνα από τη λογική των στερεοτύπων και να προβάλλει την αξία όλων των εποχών της ελληνικότητας, όχι μόνο της αρχαίας Αθήνας και της επανάστασης του’21. Η εθνική μας ταυτότητα, ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι δυνατό να ορίζονται μέσω της αντίθεσης και της άρνησης των άλλων πολιτισμών. Εξάλλου ζούμε σε μια εποχή έντονων πολιτιστικών προσκτήσεων και επιρροών που μάλλον είναι ανώφελο εκ μέρους μας να πιστεύουμε ότι μπορεί ο ελληνικός πολιτισμός να παραμείνει αλώβητος και ανεπηρέαστος (με την προϋπόθεση όμως ότι έχουμε απαντήσει και στο ερώτημα τι είναι ελληνικός πολιτισμός).
Δυστυχώς το θέμα της πολιτιστικής διαχείρισης είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού, των δύο πλέον πασχόντων τομέων δηλαδή του ελληνικού κράτους, οπότε όσα λέμε αποτελούν κάλλιστα ένα ευχολόγιο. Είναι τόσες πολλές οι αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν και θέλει τόσο σθένος για να προβεί μια κυβέρνηση σ’ αυτές, που ένας απαισιόδοξος θα είχε κάθε δίκιο να πιστεύει πως τα πράγματα μόνο χειρότερα μπορούν να γίνουν. Νομίζω όμως πως τελικά οι Έλληνες βλέπουμε ότι η ελληνικότητά μας δεν απειλείται παραδείγματος χάριν, από την κατάργηση μιας παρέλασης- μιλιταριστικού κατάλοιπου, ή τη διαίρεση εκκλησίας και κράτους. Απειλείται όμως βαθιά όταν αφήνεται στα χέρια μισαλλόδοξων που αλλοιώνουν τα στοιχεία που τον ανέδειξαν, όπως η δημοκρατία και ισότητα, ενώ παράλληλα επιμένουν να υποτιμούν τους άλλους πολιτισμούς θεωρώντας πως έτσι εξυψώνουν τον δικό μας

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΛΙΔΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ !

Πρώτη μεταξύ όλων των δήμων στην ευρύτερη περιοχή είναι η Αυλίδα σε ότι αφορά τη ρύπανση του περιβάλλοντος σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. τα αποτελέσματα της οποίας αφιερώνονται σε όλους τους "ανεύθυνους" τοπικούς και άλλους άρχοντες Βοιωτίας και Εύβοιας, που χρόνια τώρα ανερυθρίαστα δημαγωγούν.
(Περισσότερα για τη δημοσκόπηση, απο όπου είναι και το γράφημμα στο: http://www.publicissue.gr/1077/aswpos/)

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

«Δίκτυο για τη σωτηρία του Ασωπού και του Ευβοϊκού» - Διόδια Σχηματαρίου Σάββατο 21/3/2009


Η εγκατάσταση εκατοντάδων βιομηχανιών στην «άτυπη» βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων και στην περιοχή του Ασωπού, της Θήβας και της Χαλκίδας, το χρόνιο καθεστώς ασυδοσίας και η πλήρης ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επιβάρυναν με καρκινογόνες και τοξικές ουσίες τον υδροφόρο ορίζοντα μιας τεράστιας πλέον περιοχής, με αποτέλεσμα οι συνέπειες τόσο στην δημόσια υγεία όσο και στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής (γεωργία, τουρισμός) να είναι ανυπολόγιστες.
Με τα νέα χωροταξικά σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ, ολόκληρη η Βοιωτία και η Εύβοια μετατρέπονται σε περιοχές εγκατάστασης και νέων βιομηχανικών μονάδων, χωρίς να έχουν διασφαλιστεί τα αναγκαία μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγχου.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
Να βάλουμε φρένο στην ασυδοσία, την υποβάθμιση και την οικολογική καταστροφή
Να σπάσουμε το απόστημα της σιωπής και της συγκάλυψης
Να επιβάλλουμε την πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Να αποτρέψουμε την μετατροπή των περιοχών μας σε θαλάμους αερίων
Να περιφρουρήσουμε την υγεία, τη ζωή, το περιβάλλον, το κοινό μας μέλλον.
ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Το Σάββατο 21 Μαρτίου, στις 11.00 π.μ., κινητοποίηση στα διόδια Σχηματαρίου

Ενεργοί Πολίτες Εύβοιας - Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ωρωπού- Ινστιτούτο Τοπικής Αειφορίας και Πολιτισμού - Θηβαίοι Πολίτες για το Περιβάλλον- Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης- Πρωτοβουλία Βαγαίων Πολιτών - Δίκτυο Κινήσεων Πολιτών και Συλλόγων Περιβάλλοντος Εύβοιας - Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον
(περισσότερα για τη δημοσκόπηση, απο όπου είναι και το γράφημμα στο: http://www.publicissue.gr/1077/aswpos/)

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Προαστιακός Χαλκίδας με μονή γραμμή: Πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία !

Συγχαρητήρια σε όλους όσους σκέφτηκαν, σχεδίασαν και υλοποιούν (παρά τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν έγκαιρα από φορείς των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών)τον εκσυγχρονισμό της μονής γραμμής Χαλκίδας - Οινόης του ΟΣΕ !
Από τη δεκαετία του 1970 είχε τεθεί το θέμα του εξηλεκτρισμού και της κατασκευής διπλής γραμμής στη διαδρομή Χαλκίδα - Οινόη. Πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν και δεκάδες αρμόδιοι και "υπεύθυνοι" από τις σχετικές δομές του ΟΣΕ και των Υπουργείων και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να εκσυγχρονιστεί επιτέλους η πολύπαθη σιδηροδρομική σύνδεση Χαλκίδας - Οινόης.
Αρχές του 21ου αιώνα πιά.
Συνδέθηκε το έργο με διάφορα επικοινωνιακά τρυκ και "παραμύθια". Καθυστερήσεις επι καθυστερήσεων. Αποφασίστηκε ότι στη διαδρομή δεν χρειάζεται διπλή γραμμή ! Δεν σκέφτηκε κανείς το θέμα ασφάλειας ! Ούτε τα άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διπλή γραμμή (ευελιξία, αποδοτικότητα, ταχύτητα, επιδόσεις κλπ) Ούτε κανείς πήρε υπ' όψη του την πανευρωπαϊκή εμπειρία σε θέματα προαστιακού. Αλήθεια οι κουτόφραγκοι έχουν μονές γραμμές στους προαστιακούς? Ας πάνε ενα ταξιδάκι οι υπεύθυνοι (κοντά σε τόσα που κάνουν) σε Λόνδρα, Παρίσι, Λυών, Βουδαπέστη, Βιέννη να ρίξουν μια ματιά στα αντίστοιχα προαστιακά δίκτυα. Ή στη Γερμανία που έχει αποδεδειγμένα το πιο σύγχρονο και αποδοτικό σιδηροδρομικό δίκτυο (προαστιακόύ συμπεριλαμβανομένου) και ας μας πούν που είδαν μονή γραμμή?
Ποιοί θέλουν τη συνεχή και μόνιμη υποβάθμιση του σιδηρόδρομου στη χώρα?
Ποιοί κόπτονται μόνο στα λόγια για τη τουριστική ανάπτυξη της Χαλκίδας και δεν βλέπουν το "δάσος"

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ "ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ" ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ?

Είναι μια ερώτηση που έρχεται στο νου όταν σκεφτεί κανείς:
α) Το κτίριο αυτό είναι η πραγματική έκφραση της βιομηχανικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας της πόλης
β) Τα μεγάλα λόγια όλων των προηγούμενων και νυν αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης
γ) Το ότι έχουν κηρυχθεί διατηρητέα κάποια ιδιωτικά κτίσματα εντός της πόλης με πολύ μικρότερη πολιτισμική σημασία από το αναφερόμενο
δ) Το ότι εχει κηρυχθεί διατηρητέα η Δημοτική Αγορά, που έχει πολύ μικρότερη ιστορία (και χρονολογικά) και πολιτισμική σημασία για τη πόλη
Αλήθεια ποιός αρμόδιος θα απαντήσει?
Ποιοί φορείς θα πάρουν θέση?
Γιατί δεν το είχαν επισημάνει τόσο καιρό?

Περιβάλλον και αγροτική πολιτική στη παγκοσμιοποίηση (*)


(*) Γιάννη Τόλιου. «Περιβάλλον και Αγροτική Πολιτική σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Εναλλακτική πολιτική Αυτοδυναμίας Τροφίμων» (Εκδόσεις Κ.Ψ.Μ., 320 σελίδες)
Το νέο βιβλίο του οικονομολόγου-ερευνητή Γιάννη Τόλιου, αγκαλιάζει έναν εξαιρετικά επίκαιρο κύκλο θεμάτων, που αγγίζουν το ενδιαφέρον ευρύτερου κύκλου αναγνωστών. Αρχίζοντας από τις κλιματικές αλλαγές, τη διατροφική κρίση, τη βιοποικιλότητα, κά, το βιβλίο αναλύει κριτικά την πολιτική του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, τις λεγόμενες συμφωνίες «ελευθέρου εμπορίου», το ρόλο των διαφόρων «λόμπι» στη χάραξη της εμπορικής και αγροτικής πολιτικής, τη δράση των πολυεθνικών στη «διατροφική αλυσίδα» και τις πολύπλευρες προεκτάσεις της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), στην παραγωγή «μεταλλαγμένων» τροφίμων και ζωοτροφών.
Στο φόντο των παραπάνω εξελίξεων, το βιβλίο εστιάζει με ιδιαίτερη ευαισθησία στην σημερινή κατάσταση των ελλήνων αγροτών και του αγροτικού τομέα, στα ζητήματα ποιότητας τροφίμων, προστασίας του καταναλωτή και του φυσικού περιβάλλοντος. Διερευνά επίσης τους βασικούς άξονες μιας εναλλακτικής στρατηγικής «αυτοδυναμίας τροφίμων», με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, στήριξης της οικογενειακής γεωργίας, ελέγχου της δράσης των «καρτέλ», εξασφάλισης υγιεινών προϊόντων και φροντίδας της βιοποικιλότητας. Τέλος αναδεικνύει την αναγκαιότητα και τις προϋποθέσεις μιας γενικότερης ριζοσπαστικής πολιτικής, ανατροπής των νεοφιλελεύθερων επιλογών και υπέρβασης των κυρίαρχων καπιταλιστικών σχέσεων, στην προοπτική μιας κοινωνίας, όπου οι οικολογικές αξίες θα συνδυάζονται γόνιμα με τις ουμανιστικές αξίες του σοσιαλισμού, για μια ανώτερη κοινωνία, όπου στη θέση της «διαχείρισης προσώπων» θα μπει η «διαχείριση πραγμάτων» και ο σεβασμός στο περιβάλλον.!
www.ytolios.gr, e-mail: tolios@syn.gr

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΧΡΥΣΟΥ 1/1/2001-6/3/2009

Και μετά την Ημέρα της Γυναίκας, τι?...

Της Λιάνας Γούτα, χημικού μηχανικού, υποψήφιας το 2007 με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης (l.v.gouta@helpe.gr , www.lianagouta.gr)
Τις γιορτές μας τις κάναμε! Δήμοι, Νομαρχίες, φορείς οργάνωσαν γιορτές, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, άλλοι τιμώντας σημαντικές γυναίκες, άλλοι με γιορτές καλλυντικών με σεσουάρ και κραγιόν!
Και αν Δήμοι και Νομαρχίες έκαναν κάποιες γιορτές, στα ΜΜΕ, η Ημέρα της Γυναίκας πέρασε ‘στα ψιλά’ ή επικεντρώθηκε στα προβλήματα των γυναικών στις τριτοκοσμικές και υπανάπτυκτες χώρες. Σημαντικά πράγματι προβλήματα, αλλά και τα δικά μας, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, δεν είναι αμελητέα...
Κι ενώ οι Δήμοι και οι Νομαρχίες γιορτάζουν, ποιος αναρωτήθηκε πόσες είναι οι γυναίκες Δήμαρχοι και Νομάρχες στην Ελλάδα? Στην προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία τα ποσοστά έφταναν μόλις στο 2,1 και 1,7 αντίστοιχα! Κι αυτό, όταν η Ευρώπη και το Ευρωκοινοβούλιο έχει 31% γυναίκες ευρωβουλευτές και δηλώνει ότι πρόκειται για χαμηλό ποσοστό που δείχνει έλλειψη δημοκρατίας και πολιτισμού! Στην Ελληνική Βουλή το ποσοστό είναι μόλις 16%. Κι επιπλέον, και από αυτό το ποσοστό, ένα μέρος, ξεχωρίζει και βασίζει την πορεία του στην εικόνα και στον επικοινωνιακό-μηντιακό θόρυβο. Ωστόσο μας φτάνει αυτό?
Σε μια κοινωνία που μέσα σε λίγα μόνο χρόνια ξεπέρασε ταμπού δεκαετιών και σήμερα σπρώχνει τις γυναίκες της για μόρφωση και εκπαίδευση, με αποτέλεσμα οι γυναίκες στα ΑΕΙ να είναι το 53% των φοιτητών, με μια συμμετοχή που ενισχύεται όλο και περισσότερο ακόμα και στις ανδροκρατούμενες ειδικότητες όπως τα Πολυτεχνεία, με φοιτήτριες που όχι μόνο εισάγονται, αλλά και διακρίνονται και αριστεύουν, το μεγάλο ερώτημα είναι «Τί γίνονται όλα αυτές οι μορφωμένες γυναίκες κατόπιν»?
Συνεχίζουν να διακρίνονται και να αριστεύουν? Διαπρέπουν στις υψηλές διοικητικές θέσεις των επιχειρήσεων, στην έρευνα, στην κρατική μηχανή, στις θέσεις λήψης αποφάσεων? Δυστυχώς η απάντηση είναι αρνητική κι ο δρόμος προς την κορυφή κλειστός. Βεβαίως, μπαίνουν στην αγορά εργασίας, αν και σε ποσοστό 1 προς 2 σε σχέση με τους άνδρες ή αλλιώς, με ανεργία υπερδιπλάσια από των ανδρών. Αλλά...ως εκεί! Στις υψηλόβαθμες κυβερνητικές θέσεις η γυναικεία συμμετοχή έχει να δείξει μόνο χαμηλά μονοψήφια νούμερα συμμετοχής, στον ιδιωτικό τομέα, μάλλον ακόμα χειρότερα.
Το σχόλιο δε σκοπεύει να προτείνει λύσεις, παρά μόνο να προβληματίσει. Πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε το πρόβλημα, τις διαστάσεις και τις συνέπειές του και μετά να μιλήσουμε για λύσεις. Εκείνο που δε συνειδητοποιούμε, είναι ότι αφήνοντας αναξιοποίητες τις μορφωμένες, ικανές, φιλόδοξες γυναίκες που τελειώνουν κατά χιλιάδες από τα πανεπιστήμια μας, χάνουμε ως χώρα σε μυαλά, σε ταλέντα, σε ανθρώπινους πόρους, σπαταλώντας το μορφωμένο δυναμικό μας. Κυρίως όμως χάνουμε σε ανταγωνιστικότητα, στην εποχή της γνώσης, της καινοτομίας, της πληροφορίας, όπου νικητής θα είναι αυτός που θα αναδείξει και θα αξιοποιήσει τα περισσότερα και καλύτερα μυαλά, και τα ανδρικά και τα γυναικεία!

Να σταματήσει το διαρκές έγκλημα στον Ασωπό και τον Ευβοϊκό


Oι πολίτες Αν. Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας συντονίζουν τον αγώνα τους:
Την Κυριακή 8 Μαρτίου, κινήσεις πολιτών από τη Αν. Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια, συναντηθήκαμε στο Εργατικό Κέντρο Θήβας, για να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας στην αντιμετώπιση της οξύτατης περιβαλλοντικής κρίσης λόγω της ανεξέλεγκτης βιομηχανικής ρύπανσης.
Η εγκατάσταση εκατοντάδων βιομηχανιών στην περιοχή του Ασωπού, της Θήβας και της Χαλκίδας και το χρόνιο καθεστώς ασυδοσίας, επιβάρυναν με καρκινογόνες και τοξικές ουσίες τον υδροφόρο ορίζοντα μιας τεράστιας πλέον περιοχής, με αποτέλεσμα οι συνέπειες τόσο στην υγεία των κατοίκων, όσο και στις παραγωγικές δραστηριότητες (γεωργία, τουρισμός) να είναι ανυπολόγιστες.
Με τα νέα χωροταξικά σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ, ολόκληρη η Βοιωτία και η Εύβοια μετατρέπονται σε ανοργάνωτες ζώνες εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγχου. Η Θίσβη και η Αντίκυρα εξελίσσονται σε περιοχές βιομηχανικής συγκέντρωσης και απειλούν τον Κορινθιακό, ενώ τα παραθαλάσσια χωριά υφίστανται τις συνέπειες από τη μεταφερόμενη ρύπανση και το θαλάσσιο οικοσύστημα του Ευβοϊκού βρίσκεται στα όρια της περιβαλλοντικής κατάρρευσης.
Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα νέο τεράστιο ενεργειακό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή Αττικής - Βοιωτίας – Εύβοιας αφού στις 6 υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με μαζούτ και φυσικό αέριο, προσθέτονται άλλες 12 με φυσικό αέριο, ενώ μέχρι πρόσφατα σχεδιάζονταν και 4 μονάδες με λιθάνθρακα, συνολικής ισχύος 10 GW. Οι εκπομπές ρύπων και θερμότητας θα είναι ασύλληπτες και θα επηρεάσουν άμεσα ολόκληρη την Αν. Στερεά.
Εδώ και δύο περίπου χρόνια, κινήσεις πολιτών από όλες αυτές τις περιοχές βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και οργανώνουμε κοινές δράσεις για να δημοσιοποιήσουμε το πρόβλημα και να πιέσουμε για λύσεις. Εδώ και δύο χρόνια, είμαστε θύματα ενός πρωτοφανούς εμπαιγμού. Παρά τις εξαγγελίες ΥΠΕΧΩΔΕ και αυτοδιοίκησης, παρά τους ελέγχους και τα πρόστιμα, τίποτε δεν έχει αλλάξει στο καθεστώς της παρανομίας και της ρύπανσης :ο Ασωπός και τα υπόγεια νερά συνεχίζουν να είναι κοκτέιλ βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων, οι αέριοι ρύποι εκπέμπονται αμείωτοι, τα στερεά τοξικά και βιομηχανικά απόβλητα συνεχίζουν να ρίχνονται ανεξέλεγκτα σε παράνομες χωματερές, νταμάρια και ρέματα.
Τα βασικά μας αιτήματα όπως διατυπώθηκαν στη συνάντηση αφορούν:
- την παροχή καθαρού πόσιμου νερού σε όλους τους πολίτες από κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας
- έλεγχο όλων των γεωτρήσεων και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
- ουσιαστικούς και συνεχείς ελέγχους και διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων – παραβατών μέχρι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να μη ρυπαίνουν.
- μέτρα αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα και χρέωση των βιομηχανιών με το κόστος αποκατάστασης
- έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή (οι περισσότερες βιομηχανίες τροφίμων και ποτών της χώρας)
- έλεγχο των αγροτικών προϊόντων, μέτρα για την προστασία και αποζημίωση των αγροτών
- οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών περιοχών σε ΒΙΟΠΕ-ΒΙΠΕ, χωροταξικό σχεδιασμό με κοινωνική διαβούλευση και εκτέλεση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής και περιβαλλοντικής προστασίας
- φρένο στην παράλογη, ξέφρενη, κερδοσκοπική, ανάπτυξη ενεργειακών μονάδων
- Συνεχή και ανοιχτή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις διαδικασίες ελέγχου, πλήρη ενημέρωση των κατοίκων και των εργαζομένων για τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Δεν έχουμε αυταπάτες. Τα μέτρα που ζητάμε προϋποθέτουν γενναίες πολιτικές αποφάσεις, κόστος, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και δυστυχώς τόσο οι κεντρικές, όσο και οι νομαρχιακές αλλά κατά περίπτωση και οι τοπικές αρχές, δεν έχουν δείξει μέχρι τώρα διατεθειμένες να ανταποκριθούν.
Για τη συνέχιση του αγώνα μας, συστήνουμε «Δίκτυο για τον Ασωπό και τον Ευβοϊκό» μόνιμης επικοινωνίας και συντονισμού. Στα πλαίσια του δικτύου θα λειτουργήσουν επιτροπές:
Συντονιστική,
Επιστημονική-τεχνική,
Οικονομική,
Επικοινωνίας,
και Νομική,
που στελεχώθηκαν με μέλη από τις κινήσεις πολιτών που συμμετέχουν στο δίκτυο.
ενώ η πρώτη κινητοποίηση θα είναι στα διόδια Σχηματαρίου το Σάββατο 21 Μαρτίου.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
Να βάλουμε φρένο στην ασυδοσία και την υποβάθμιση
Να σπάσουμε το απόστημα της σιωπής και της συγκάλυψης
Να αποτρέψουμε την μετατροπή των περιοχών μας σε θαλάμους αερίων
Να περιφρουρήσουμε την υγεία, τη ζωή, το περιβάλλον, το κοινό μας μέλλον.
Ενεργοί Πολίτες Εύβοιας
Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ωρωπού
Ινστιτούτο Τοπικής Αειφορίας και Πολιτισμού
Θηβαίοι Πολίτες για το Περιβάλλον
Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης
Πρωτοβουλία Βαγαίων Πολιτών
Δίκτυο Κινήσεων Πολιτών και Συλλόγων Περιβάλλοντος Εύβοιας
Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον
(περισσότερα για τη δημοσκόπηση, απο όπου είναι και το γράφημμα στο: http://www.publicissue.gr/1077/aswpos/)

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Έμπνευση ...

Φωτογραφίες της αγαπητής φίλης Μ.Α
Στιγμές...

Φωτογραφίες της αγαπητής φίλης Μ.Α

Δημόσια ελεύθερη έκφραση και ιδιωτική εύθύνη

Της Έλενας Αποστόλου, Δικηγόρου (αναδημοσίευση από την Αυγή)
Στη δημόσια σφαίρα, πολλά λέγονται κι ακόμη περισσότερα γράφονται• και ευτυχώς.Η ελευθερία της έκφρασης είναι μια δημοκρατική κατάκτηση, που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμά μας. Δεν είναι όμως η μόνη.
Δυστυχώς στο θέμα της ελεύθερης έκφρασης, ιδιαίτερα διά του Τύπου, ως αναγνωστικό κοινό και ως εκδότες/συγγραφείς των απόψεών μας, πάσχουμε. Φαίνεται πως για μεγάλη μερίδα ανθρώπων, που δημόσια εκθέτουν την άποψή τους, υπάρχουν μόνο δύο πλευρές στην απόλαυση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης: είτε ελευθερία, με την έννοια του “γράφω ό,τι θέλω χωρίς καμία συνέπεια”, είτε φίμωση, δηλάδη “δεν μπορώ να γράφω καθόλου”.
Ας μην είμαστε υπεραπλουστευτικοί. Όπως κάθε δημοκρατικό δικαιώμα, έτσι και η ελευθερία της έκφρασης έχει τα όρια της. Και τα όρια αυτά τίθενται από τα άλλα δημοκρατικά δικαιώματα που μπορεί να θιχτούν. Φυσικά και καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει.Όχι ομως εξυβρίσεις, συκοφαντίες, ψευδείς πληροφορίες και απειλές. Εξάλλου οι νόμοι που προστατεύουν τους πολίτες υπάρχουν για όλους, δεν εξαιρούν δημοσιογράφους, συγγραφείς ή bloggers.
Εν προκειμένω, στην περιπτωση που απασχολεί την κοινή γνώμη σήμερα, το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης τίθεται εκ νέου, μέσα σε ένα καινούργιο, σχεδόν άγνωστο πλαίσιο, τον κόσμο του διαδικτύου. Όσοι έχουν επαφή με το διαδίκτυο, μπορεί να λαμβάνουν ανώνυμη ηλεκτρονική αλληλογραφία που αναφέρεται με λίβελους σε προσωπικές σχέσεις πολιτικών προσώπων, μπορεί να διαβάζουν Blogs με υβριστικά υποννοούμενα ή να βλέπουν μονταρισμένα videos. Ο κυβερνοχώρος είναι απέραντος, άγνωστος και συχνά επικίνδυνος. Όμως εντέλει τίποτα δε χρειάζεται να αλλάξει για να χειριστούμε την πληροφορία που διαδίδεται ηλεκτρονικά. Το νομικό μας οπλοστάσιο είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις που θίγονται τα ατομικά δικαιώματα συγκεκριμένων πολιτών.
Βέβαια η περίπτωση των blogs είναι ιδιάζουσα. Είναι κατά κάποιο τρόπο η φωνή των πολιτών που γράφουν σαν σε ημερολόγιο τις καθημερινές τους σκέψεις, χωρίς λογοκρισία και φραγμούς. Και το διαδίκτυο είναι ο μόνος χώρος της δημόσιας σφαίρας που δίνεται η ευκαιρία σε όλους να εκφραστούν, χωρίς να κατέχουν καμία υψηλά ιστάμενη θέση, στην πολιτική ζωή ή στα πάνελ των τηλεοπτικών καναλιών. Στα blogs εκφράζομαι εγώ κι εσύ, χωρίς απολαβές και διακοπές για διαφημίσεις. Δεν υποστηρίζω ότι επειδή δεν είναι κάποιος επαγγελματίας δημοσιογράφος, αυτομάτως εξαιρείται από τις διατάξεις που ορίζουν το πλαίσιο της έντυπης/ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. Καθένας που δημοσιεύει τίθεται υπό κρίση και θέτει και τον εαυτό του σε θέση ευθύνης για αυτά που λέει, όπως επίσης και κάθε αναγνώστης κρίνει και αναστοχάζεται πάνω στα κείμενα που διαβάζει.
Εν κατακλείδι, γνώμη μου είναι πώς θα ήταν ανούσια και ατέρμονη μια προσπάθεια ανεύρεσης νέων νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση των όποιων κακόβουλων
Bloggers. Άλλωστε η δύναμή τους είναι μεγάλη και πάντα θα εφευρίσκονται νέοι τρόποι για να ξεπηδούν καινούργια blogs στον αχανή κυβερνοχώρο.
Όμως κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο. Μπορεί καθένας τελικά να γράφει ό,τι θέλει, (με το “πλεονέκτημα” της ανωνυμίας, σημειωτέον, που έχουν οι bloggers) αλλά μπορεί και καθένας να προστατέψει την τιμή και την υπόληψή του, πράττοντας τα δέοντα.

Ευβοϊκού χρώματα (γιατί η ζωή δεν είναι μόνο άσπρο-μαύρο)

Από σήμερα ξεκινάμε μια νέα ετικέτα αφιερωμένη στους ερασιτέχνες φωτογράφους του Ευβοϊκού και στην παρουσίαση φωτογραφιών τους με θέμα τη φύση και τη πολυχρωμία της περιοχής.
Ξεκινώντας παρουσιάζουμε 4 φωτό της αγαπητής φίλης Μ.Α (κάντε κλικ στη φωτό για μεγέθυνση)