Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Δημοτική Αγορά Χαλκίδας: "Ήμουνα νιος και γέρασα" ακούγοντας συζητήσεις επί συζητήσεων...

από τους ανεύθυνους "υπεύθυνους" δημοτικούς και άλλους άρχοντες...

Έφτασε πια όμως ο κόμπος στο χτένι. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων με πρόσφατη επιστολή της κρίνει ως ανεπαρκείς τις ενέργειες του Δήμου Χαλκίδας  για τη προστασία της  Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας.

Η ΥΝΜ υπενθυμίζει τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3028/2002 άρθρο 11, «Υποχρεώσεις κυρίων, νομέων ή κατόχων ακινήτων μνημείων» για την υψηλή ευθύνη και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών :
1. Ο κύριος, ο νομέας, ο κάτοχος ακινήτου μνημείου ή ακινήτου μέσα στο οποίο διατηρείται ακίνητο αρχαίο, οφείλει να συνεργάζεται με την Υπηρεσία και να ακολουθεί τις υποδείξεις της για τη διατήρηση, την ανάδειξη και εν γένει την προστασία του μνημείου. Οφείλει επίσης να επιτρέπει τη  περιοδική ή έκτακτη επιθεώρηση του μνημείου από την Υπηρεσία μετά από έγγραφη ειδοποίηση και να ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε γεγονός που μπορεί αν θέσει σε το θέσει σε κίνδυνο.
Ο κύριος ή νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (….). Αν ο κύριος ή νομέας αδρανεί την ίδια υποχρέωση έχει ο ο κάτοχος ο οποίος μπορεί να αναχθεί κατά του κυρίου ή του νομέα (…).
Κάτι που φαίνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ξεχάσει οι υπεύθυνοι του Δ.Χ

Η επιστολή αναφέρει επιπλέον:
Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής με την οποία μας γνωστοποιήθηκαν οι εκ νέου παράνομες ενέργειες αλλά και βανδαλισμοί στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας, σας υπενθυμίζουμε το σχετικό έγγραφο με το οποίο σας έχει γνωστοποιηθεί μια σειρά μέτρων που υποχρεούται ο Δήμος να λάβει ως ιδιοκτήτης του συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας, μετά την πρόσφατη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων για τον χαρακτηρισμό της εκ νέου ως νεώτερου μνημείου και σε αναμονή της έκδοσης νέας διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού της.

Όπως διατυπώνεται στο σχετικό έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων και μετά από αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο της ΥΝΜΤΕ διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί μόνον ο καθαρισμός του εσωτερικού χώρου της Αγοράς η οποία έλαβε χώρα κατά τη θερινή περίοδο, ενώ εκκρεμεί η λήψη μέτρων για τα υπόλοιπα σημεία που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο μας, και τα οποία έχουν διαπιστωθεί επίσης και περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο των συναρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν της από κοινού αυτοψίας στο χώρο της Αγοράς στις 9 Μαΐου τ.ε.

Κατόπιν τούτου συστήνουμε την άμεση εκτέλεση των κάτωθι ενεργειών που εκκρεμούν:
Απαγόρευση πρόσβασης μέσω εξασφάλισης ικανοποιητικής περίφραξης του χώρου (π.χ. μεταλλικά στοιχεία ικριωμάτων ή ότι άλλο κριθεί απαραίτητο) με ενισχυμένο τρόπο επί της οδού Αρεθούσης που σύμφωνα και την (α) σχετική γίνεται είσοδος οχημάτων στο χώρο της Αγοράς.
Λήψη μέριμνας για την απομάκρυνση των αστέγων και καταληψιών του χώρου.
Άμεση υποστύλωση των ετοιμόρροπων στοιχείων των κτηρίων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περίγραμμα της Αγοράς.
Επαρκή φωτισμό του χώρου καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου καθώς επίσης και φύλαξη του χώρου με προσωπικό του Δήμου.

Σε επόμενο στάδιο παρακαλείσθε για τη διάθεση συνεργείου προκειμένου να αποξηλωθούν οι πρόχειρες κατασκευές που έχουν τοποθετηθεί στο βάθος του χρόνου και δεν παρουσιάζουν αξιόλογα στοιχεία αντίθετα υποβαθμίζουν την εικόνα του συγκροτήματος (π.χ. τέντες καταστημάτων, λαμαρίνες, ελλενίτ, κ.λ.π.) μετά από ενημέρωση της ΥΝΜΤΕ.

Κατόπιν τούτου και με δεδομένη την υπάρχουσα θετική γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ τα παραπάνω προσωρινά μέτρα προστασίας του συγκροτήματος όπως έχουν αναφερθεί αναλυτικά παραπάνω τα οποία θεωρούνται επιβεβλημένα ως άμεσης προτεραιότητας.

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Σ.Χόκινγκ για το ανθρώπινο πνεύμα

«Το να επικεντρωνόμαστε σε θέματα που έχουν να κάνουν μόνο με την Γη είναι περιορισμός του ανθρώπινου πνεύματος».