Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

Ο Πλούταρχος και ο Αισχύλος για το σωστό timing

" 'Έχει κίνδυνο η ακαιρία μέγαν" (Ηθικά, 68, D) - Ότι δεν γίνεται τη σωστή στιγμή είναι πολύ επικίνδυνο

" Ούκ άκαιρα λέγειν " (Προμηθεύς Δεσμώτης 1036) - Να λες αυτό που πρέπει στην ώρα του


Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ο Ευριπίδης και ο Βίας για την ανάγκη δεύτερης σκέψης πριν από την απόφαση

"Οι δεύτερες σκέψεις είναι σοφότερες" (Ιππόλυτος 436)
"Να αποφασίζεις αργά τι θα κάνεις και όταν αποφασίσεις να ενεργείς με σιγουριά" (Στοβαίου Ανθολόγιο Γ 30)

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011