Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Ο Αριστοτέλης για τη διαπαιδαγώγηση

«Καμιά ηθική αρετή δεν την έχουμε έμφυτη, δοσμένη από τη φύση, αλλά διαμορφώνεται στον άνθρωπο με τη συνήθεια, με την επανάληψη τέτοιας συμπεριφοράς».