Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Υπαρκτός καπιταλισμός (Του Χρόνη Ι.Πολυχρονίου) *

Η λεγόμενη «χρηματιστικοποίηση » της οικονομίας, που είναι όντως ιδιαίτερα επιρρεπής σε χρηματοοικονομικές κρίσεις και καταρρεύσεις όπως έδειξε ο Χαϊμαν Μίνσκι , δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από τις διαδικασίες παραγωγής η τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία


Ο υπαρκτός καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που υπερασπίζεται με πάθος τα συμφέροντα του 1% έναντι των συμφερόντων της υπόλοιπης κοινωνίας. Αποτελούν απλά συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 τα μεγάλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα -ύφεση ή στάσιμη ανάπτυξη, ραγδαία αυξανόμενη ανεργία, χαμηλές προοπτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, έλλειψη ζήτησης, διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων, κοινωνικός αποκλεισμός- που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο η Ευρώπη όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες;
Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα ότι όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα δεν οφείλονται απλά σε μια σοβαρή χρηματοοικονομική κρίση με επίκεντρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, αλλά στο γεγονός ότι ο σημερινός καπιταλισμός αδυνατεί πλέον να λειτουργήσει έστω με στοιχειώδη τρόπο που να μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση μιας βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης.
Η λεγόμενη «χρηματιστικοποίηση» της οικονομίας, που είναι όντως ιδιαίτερα επιρρεπής σε χρηματοοικονομικές κρίσεις και καταρρεύσεις όπως έδειξε ο Χάιμαν Μίνσκι, δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από τις διαδικασίες παραγωγής ή τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία. Ο αναπτυγμένος καπιταλισμός εμφάνιζε σοβαρές διαρθρωτικές πιέσεις και παραμορφώσεις για αρκετές δεκαετίες πριν από την έκρηξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-08, όπως η κρίση υπερπαραγωγής, εμπορικά ελλείμματα, αδυναμία στην αύξηση νέων θέσεων εργασίας, καθώς και αυξημένα επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους.
Πράγματι, το κύμα χρηματιστικοποίησης, που πολλοί έχουν ονομάσει «καπιταλισμό καζίνο» ή «καπιταλισμό του χρηματιστηρίου», αλλά που στην ουσία ισοδυναμεί με την απορρύθμιση των γιγαντιαίων χρηματοπιστωτικών/χρηματοοικονομικών οντοτήτων με την ικανότητα να διαμορφώνουν και να ελέγχουν τη μοίρα εθνικών οικονομιών, ξεκίνησε ως απόρροια των διαρθρωτικών προβλημάτων που ήταν συνδεδεμένα με τη μεταπολεμική δομή της καπιταλιστικής συσσώρευσης, η κατάρρευση της οποίας στα μέσα της δεκαετίας του 1970 απειλούσε την επέκταση του καπιταλισμού. Ως εκ τούτου, η «χρηματιστικοποίηση» δεν προκύπτει από το πουθενά, αλλά αναδύεται ως εναλλακτικό μοντέλο στην παρακμή της μεταπολεμικής δομής της συσσώρευσης.
Στην εποχή της χρηματιστικοποίησης της οικονομίας, και κυρίως στην εποχή της λιτότητας μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008, ο μηχανισμός κίνησης για τη μεγιστοποίηση του κέρδους λαμβάνει τη μορφή της απόλυτης συμπίεσης των μισθών και άλλων μορφών εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικοποίησης των ιδιωτικών απωλειών, τη βίαιη μεταβίβαση δημοσίων περιουσιακών στοιχείων στον ιδιωτικό τομέα και τη δημιουργία ενός καθεστώτος πεονίας χρέους.
Με την επικράτηση της χρηματιστικοποίησης της οικονομίας (η κινητήρια δύναμη πίσω από την παγκοσμιοποίηση και τη διαμόρφωση του σημερινού νεοφιλελεύθερου πρότζεκτ), η οικονομική μεγέθυνση, οι προοπτικές απασχόλησης και το βιοτικό επίπεδο επιδεινώνονται σημαντικά σε όλο τον ανεπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα όταν συγκρίνουμε τα ποσοστά ανάπτυξης και ανεργίας την εποχή του «ελεγχόμενου καπιταλισμού» (1945-1973) με τα επίπεδα ανάπτυξης και ανεργίας την εποχή της νεοφιλελεύθερης τάξης πραγμάτων (1979 έως σήμερα).
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, καθώς και σε όλο το φάσμα του ανεπτυγμένου καπιταλιστικού κόσμου, η επίδραση της χρηματοοικονομίας στην ανάπτυξη είναι αρνητική, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη μελέτη των οικονομολόγων Stephen Gecchetti και Enisse Kharroubi για την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (βλ. Stephen Gecchetti and Enisse Kharroubi, «Reassessing the impact of finance on growth»).
Με την κυριαρχία της χρηματοοικονομίας, οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία μειώνονται σε σημαντικό βαθμό και οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το αποτέλεσμα είναι η άνοδος μιας νέας «Επίχρυσης Εποχής», με ανανεωμένες αξιώσεις για την ανωτερότητα του δαρβινικού καπιταλισμού.
Την ίδια στιγμή, ο φτωχός και εργαζόμενος πληθυσμός θεωρείται ως μια μορφή ενόχλησης στον γαλαξία όπου κατοικούν οι πλούσιοι. Κάπως έτσι ξεκινά ο ανελέητος πόλεμος των πλουσίων στους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας των απλών ανθρώπων, με τα μέσα ενημέρωσης να διεξάγουν συστηματικά ανά διαστήματα υποτιμητικές εκστρατείες απέναντι στην ταυτότητα της εργατικής τάξης.
Οσον αφορά την αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων και τη διόγκωση του κρατικού χρέους, οι εξελίξεις αυτές οφείλονται κυρίως στις ύπουλες φορολογικές πολιτικές που ευνοούν τους πλούσιους και τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, και οι οποίες σχετίζονται με την κυριαρχία του χρηματιστικού κεφαλαίου στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Ακόμη και στις χώρες του μεσογειακού νότου (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία) που πλήττονται σήμερα ιδιαίτερα από την κρίση, και οι οποίες έχουν δαιμονοποιηθεί από τους βόρειους εταίρους τους στην Ευρωζώνη και τα διεθνή ΜΜΕ για τη δήθεν «σπάταλη» συμπεριφορά τους, οι αποκαλούμενες «σοσιαλιστικές» κυβερνήσεις εφάρμοσαν μεθοδικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες αντιδραστικές παρά προοδευτικές κοινωνικές πολιτικές (βλ., το άρθρο του γράφοντος, C. J. Polychroniou «The Mediterranean Conundrum Crisis in the European Periphery». Economic and Political Weekly, Vol, XLVII, Νο. 21, May 26, 2012).
Από την άποψη της πολιτικής οικονομίας, το τέλος του κοινωνικού συμβολαίου στην Ευρώπη και το ξεχαρβάλωμα των κοινωνικών επιδομάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να γίνει κατανοητό ως αντανάκλαση στη μετατόπιση της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου, παρά ως απόρροια της λογικής των αγνών οικονομικών. Η νεοσυντηρητική αντεπανάσταση που ξεκίνησαν αρχές της δεκαετίας του '80 η Θάτσερ και ο Ρέιγκαν στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ, αντίστοιχα, αποτελεί ταξικό πόλεμο από τα πάνω εκ μέρους του χρηματιστικού κεφαλαίου και των μεγάλων επιχειρήσεων με τη χρήση της εξουσίας του κράτους.
Είναι μέσω της εφαρμογής αυτού του αναλυτικού φακού που μπορούμε να κατανοήσουμε σήμερα τη μανία των Ρεπουμπλικανών με το «ταβάνι χρέους» και τη σφαγή στα επιδόματα και τις δημόσιες υπηρεσίες στη σύγχρονη Αμερική. Η ίδια ανάλυση μπορεί επίσης να μας οδηγήσει σε μια σταθερή κατανόηση του ανορεκτικού πνεύματος που κυριαρχεί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρά την έλλειψη ανάπτυξης και το σοβαρό πρόβλημα ανεργίας που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωζώνης.
Εν ολίγοις, ο υπαρκτός καπιταλισμός έχει απολέσει οποιοδήποτε πρόσχημα περί ενός κοινωνικά υπεύθυνου οικονομικού συστήματος και μεριμνά σχεδόν αποκλειστικά για τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πλουσίων και των ισχυρών με την επιβολή πολιτικών που είναι βλαβερές για την υπόλοιπη κοινωνία. Ο υπαρκτός καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που υπερασπίζεται με πάθος τα συμφέροντα του 1% έναντι των συμφερόντων της υπόλοιπης κοινωνίας. Αυτό εξηγεί γιατί οι πλούσιοι, οι μεγάλες επιχειρήσεις και τράπεζες τα πάνε τόσο καλά σε μια περίοδο που οι στρατιές των ανέργων συνεχίζουν να αυξάνονται και ένα σημαντικό ποσοστό του εργαζόμενου πληθυσμού παλεύει απλά για να επιβιώσει.
Κατ' ουσίαν, συνεπώς, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τόσο με μια πραγματική καπιταλιστική κρίση όσο με μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια εκ μέρους του πλέον ισχυρού τμήματος του κεφαλαίου να γυρίσει τον τροχό της ιστορίας εις βάρος του εργαζόμενου πληθυσμού σε μια περίοδο οικονομικής στασιμότητας.

* Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό ηλεκτρονικό έντυπο Truthout και αναρτήθηκε σε πολλές δεκάδες ιστοσελίδες, ανάμεσα στις οποίες είναι και αυτή του Occupy the World. Εδώ αναδημοσιεύεται από την http://www.enet.gr

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Delicatessen Νίκας, Υφαντής και άλλοι γνωστοί του κλάδου διατροφής...

Τη λίστα με τις εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν βαριά πρόστιμα για το διατροφικό σκάνδαλο που τους προηγούμενους μήνες συγκλόνισε και τη χώρα μας, έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΦΕΤ.
Τα συνολικά πρόστιμα στις 23 εταιρίες ανήλθαν σε 228.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα επιβλήθηκε:
1.Πρόστιμο € 7.000 στην επιχείρηση παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών SPECIAL ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε. στη Θέρμη διότι διαπιστώθηκαν :
– Δυσχέρανση του ελέγχου.
– Η επιχείρηση χρησιμοποίησε, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, κρέας αλόγου για την παρασκευή έτοιμων φαγητών.
2. Πρόστιμο € 8.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. στις Αχαρνές διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα του προϊόντος «κεμπάπ κατεψυγμένο» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
3. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. στο Αιγάλεω διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα του προϊόντος «καβουρμάς» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
4. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής τυροπιτών – πίτσας ΝΕΤΙΜ Α.ΜΕΧΜΕΤ στο δήμο Μαρωνειας – Σαπων διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων «σαλάμι βοδινό» και «λουκάνικο πέταλο» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
5. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ & ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ε.Π.Ε. – NOSTIMA στην Αλεξανδρούπολη διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα του προϊόντος «λουκάνικο χωριάτικο» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
6. Πρόστιμο € 10.000 στο εστιατόριο της φοιτητικής λέσχης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. στην Ορεστιάδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγμα του προϊόντος «σουτζουκάκι» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
– Διακίνηση δεσμευμένων τροφίμων κατά παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα.
7. Πρόστιμο € 14.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγμα του προϊόντος «σουτζουκάκι» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
8. Πρόστιμο € 5.000 στο εστιατόριο της φοιτητικής λέσχης Αλεξανδρούπολης Α.ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων «σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο» και «μπιφτέκι» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
9. Πρόστιμο € 8.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων «σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο» και «μπιφτέκι» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
10. Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. – ΑΛΣΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ στην Κομοτηνή διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγμα του προϊόντος «σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
11. Πρόστιμο € 6.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγμα του προϊόντος «σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
12. Πρόστιμο € 15.000 στο εστιατόριο της φοιτητικής λέσχης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. στην Κομοτηνή διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων «μπιφτέκι», «σουτζουκάκι» και «κοτομπουκίτσες» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
13. Πρόστιμο € 25.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων «μπιφτέκι», «σουτζουκάκι» και «κοτομπουκίτσες» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
14. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε. στο Κορωπί διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα του προϊόντος «κεμπάπ τύπου αρμένικο» σστο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
15. Πρόστιμο € 17.000 στη βιομηχανία κρέατος – αλλαντικών ΠΑΣΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο δήμο Παύλου Μελά διότι διαπιστώθηκαν :
– Δυσχέρανση του ελέγχου.
– Ανεπαρκής εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.
– Η επιχείρηση χρησιμοποίησε επανειλημμένα κρέας αλόγου για την παρασκευή προϊόντων.
16. Πρόστιμο € 7.000 στην επιχείρηση Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη διότι διαπιστώθηκαν :
– Δυσχέρανση του ελέγχου.
– Η επιχείρηση κατείχε και διέθεσε προϊόντα τα οποία βρέθηκαν θετικά στην παρουσία κρέατος αλόγου και ημιόνου.
17. Πρόστιμο € 15.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δυσχέρανση του ελέγχου.
– Η επιχείρηση χρησιμοποίησε κρέας αλόγου για την παραγωγή τροφίμων.
18. Πρόστιμο € 10.000 στη βιομηχανία αλλαντικών ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στην Κηφισιά διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα του προϊόντος «μπιφτέκια έτοιμα ψημένα» το οποίο βρέθηκε θετικό σε DNA αλόγου. Στη συνέχεια, κλιμάκιο της υπηρεσίας προέβη σε έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην Αττική. Από την επιθεώρηση προέκυψε ότι, ενώ είχε αλλαχθεί η συνταγή του εν λόγω προϊόντος, δεν είχε αλλαχθεί η επισήμανσή του. Συνεπώς, το προϊόν ήταν μη κανονικό ως προς την επισήμανση. Στο προιόν «μπιφτεκι προψημένο» χρησιμοποιήθηκε μόνο βοδινό κρέας ενώ η ετικέτα ανέφερε και χοιρινό κρεας.
19. Πρόστιμο € 5.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος KRIVEK A.E. στη Χερσόνησο Ηρακλείου διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα προϊόντος στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
20. Πρόστιμο € 10.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων «παριζάκι μοσχάρι» και «λουκάνικο τύπου Φρανκφούρτης» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
21. Πρόστιμο € 16.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων «πάριζα με εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας», «παριζάκι από φρέσκο κρέας» και «πάριζα από φρέσκο χοιρινό κρέας» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
22. Πρόστιμο € 36.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων «παριζάκι από φρέσκο κρέας» και «πάριζα με εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας» στα οποία ανιχνεύτηκε φαινυλοβουταζόνη.
– Δείγμα του προϊόντος «παριζάκι με εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας Fe Zn VITB2 VITB6″ το οποίο βρέθηκε μη κανονικό ως προς την επισήμανση γιατί η ονομασία πώλησης οδηγεί σε σύγχυση τον καταναλωτή ως προς τη φύση του προϊόντος.
– Δείγμα του προϊόντος «πάριζα» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
23. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα του προϊόντος «πάριζα βραστή» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Η ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 9ΟΥ ΠΤ ΟΕΕΗ διοίκηση του τοπικού τμήματος Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας του  Οικονομικού Επιμελητηρίου μόλις δυο βδομάδες πριν τις ερχόμενες εκλογές «θυμήθηκε» ένα από τα πολλά οικονομικά και κοινωνικά θέματα της περιοχής μας – την εγκατάσταση νέων διοδίων πρόσβασης στην  Εύβοια - και έσπευσε να βγάλει μια προεκλογική ανακοίνωση, συγχαρητήρια ! Το θέμα αυτό υπάρχει εδώ και μήνες, όμως η διοίκηση σιωπούσε και μόνο προεκλογικά το επέλεξε ως το πλέον κατάλληλο για ψηφοθηρία της τελευταίας στιγμής. Όχι μόνο σιωπούσε αλλά και αδρανούσε απέναντι στα τεράστια προβλήματα του κλάδου και της Εύβοιας – Βοιωτίας.
Ποια ήταν η παρέμβαση της τοπικής διοίκησης για την ανεργία, την εγκατάλειψη του νομού από της συγκυβέρνηση, την έλλειψη επενδύσεων, τα χαράτσια, το αδιέξοδο που βιώνουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νομού, τις απανωτές αλλοπρόσαλλες φορολογικές αλλαγές; Θα μπορούσε η τοπική διοίκηση του 9ου περιφερειακού τμήματος ΟΕΕ (Εύβοια – Βοιωτία) να κάνει τουλάχιστον ένα απολογισμό πεπραγμένων όχι μόνο για τα μέλη της αλλά και για όλη τη κοινωνία που βιώνουν τα τραγικά αδιέξοδα της πολιτικής των μνημονίων. Δεν τόλμησε και δεν μπορεί. Γιατί είναι δέσμια των κομματικών εντάξεων σε αυτή τη πολιτική.
Για αυτό καλούμε τους οικονομολόγους που εργάζονται σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να στηρίξουν στις εκλογές του ΟΕΕ την Συνεργασία Ανεξάρτητων Λογιστών Οικονομολόγων Στερεάς για να γίνει το ΟΕΕ ένας  ζωντανός  οργανισμός,  συνεισφέροντας  και  παρεμβαίνοντας   δημιουργικά   στην  οικονομική  ζωή  της  περιοχής, αγωνιζόμενο μαζί με όλο το κλάδο μας, τους εργαζόμενους και άνεργους της περιοχής για μια νέα οικονομική πολιτική.

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ (Σ.Α.Λ.Ο.Σ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (15/12/13)

Συνάδελφοι

Το  Οικονομικό  Επιμελητήριο    έχει  καταστεί  δυστυχώς  ένας  αφανής  φορέας  στην  ζωή  της  χώρας  μας.  Η  παρουσία  του  εξαντλείται  μόνο  στην  αυτοσυντήρηση  του. Ουσιαστικά  έχει  λάμψει  δια  της  απουσίας  του  από  τα  οικονομικά  δρώμενα  της  χώρας, ιδιαίτερα  τα  τελευταία   χρόνια  της  κρίσης.  Ουδέποτε  διατύπωσε  προτάσεις  και  παρεμβάσεις,  ώστε  να  συμβάλλει  με  τις  δυνάμεις  του  στην  αντιμετώπιση   της  οικονομικής  κρίσης  και  των  κοινωνικών  επιπτώσεων.  Πολύ  περισσότερο,  ουσιαστικά  ουδέποτε  έκανε  παρέμβαση,  για  θέματα  που  αφορούν  τον  κλάδο  των  Λογιστών  και  των  Οικονομολόγων.  

Αποκορύφωμα  αυτών,  ήταν  να  έλθει  η  Κυβέρνηση  και   με  το  Ν. 4152/2013,  να  επιτρέψει  να  ασκείται  το  επάγγελμα  του  Λογιστή – Φοροτεχνικού  και  από  απόφοιτο  Λυκείου. Η  απόφαση  αυτή  δεν  έρχεται  σε  αντίθεση  μόνο  με  τα  συμφέροντα  του κλάδου  των  Λογιστών - Οικονομολόγων,  αλλά  υποβαθμίζει  και  τις προσφερόμενες  υπηρεσίες προς  τους  πολίτες,   στον  χώρο  των   επιχειρήσεων  και  γενικότερα  της  οικονομίας .  
Ταυτόχρονα  το  κράτος  μετέφερε  ένα  μεγάλο  μέρος  των  υπηρεσιών  του,  στους  πολίτες  αλλά  και  στους  λογιστές,  χωρίς  διάλογο μαζί  τους  και  πολύ  περισσότερο,  χωρίς  να  παρέχει   τα  ανάλογα  εργαλεία,  αφού  η  λειτουργία  των  συστημάτων  της  ΓΓΠΣ  ήταν  πολλές  φορές  προβληματική.  
Θεωρούμε  ότι  ένα  μέρος  της  κρίσης  οφείλεται  και  στην  αδυναμία  του  κράτους  ακόμα  και  σήμερα  να  λειτουργεί, ως  σύγχρονο  κράτος,  με  οργάνωση   και  συνέπεια.   

Η  απερχόμενη  διοίκηση  του  Οικονομικού  Επιμελητηρίου, ακόμα  και  σε  αυτά  δεν  έκανε  ποτέ  καμία  παρέμβαση.  Η  ύπαρξη   του  Επιμελητηρίου  όμως,   έχει  νόημα   όταν   μπορεί  να  συσπειρώνει  τις  ζωντανές  δυνάμεις  του   χώρου  μας,  να  τις  υπηρετεί,  προσφέροντας  ταυτόχρονα  τις  δυνάμεις  του  στην  χώρα  και  στην  κοινωνία.

Μια  ομάδα   Λογιστών –Οικονομολόγων  αποφασίσαμε  να  συνεργαστούμε,  τουλάχιστον  σε  τοπικό  επίπεδο, Εύβοιας – Βοιωτίας,   ώστε  να  κάνουμε  αισθητή  την  παρουσία  μας,  με  την  επιθυμία  το  Οικονομικό  Επιμελητήριο  να  αποκτήσει  φωνή:
1.      Να γίνει  ένας  ζωντανός  οργανισμός,  συνεισφέροντας  και  παρεμβαίνοντας   δημιουργικά   στην  οικονομική  ζωή  της  περιοχής.
2.      Να   εκφράσει  τις  ανησυχίες,  τις  αγωνίες  αλλά  και  τα  δικαιώματα,  από  το  πιο  ζωντανό  κομμάτι   του  Επιμελητηρίου,  τους   Λογιστές – Οικονομολόγους               ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ       ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  ΣΤΕΡΕΑΣ  (Σ.Α.Λ.Ο.Σ) 

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Γιατί διασύρουν την Κύπρο, όταν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί δείχνουν τη Γερμανία ως παράδεισο οικονομικής διαφθοράς;

Ερώτησή προς την Κομισιόν έκανε ο Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,μετά από τις νέες αποκαλύψεις του Δικτύου Φορολογικής Δικαιοσύνης (Tax Justice Network), στις οποίες η Γερμανία φιγουράρει στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με την Κύπρο να βρίσκεται στην 41η θέση. 
Αφορμή για την ερώτηση αποτελεί η απάντηση της Κομισιόν στις 25/06/2013, όταν μετά από καταγγελίες του Έλληνα ευρωβουλευτή βασιζόμενες σε ανάλογα δημοσιεύματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειχνε αποφασισμένη να συνεχίσει το διεθνή διασυρμό της Κύπρου, αρνούμενη ταυτόχρονα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα κατά της φορολογικής αδιαφάνειας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του μνημονεύει παλαιότερη απάντηση της Κομισιόν, στην οποία, από τη μια δικαιολογείται η επιβολή Μνημονίου στην Κύπρο, μεταξύ άλλων, και λόγω της ανάγκης «πρόσθετης ενδελεχούς έρευνας όσον αφορά το καθεστώς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», και από την άλλη αρνείται να ξεκινήσει έρευνες κατά άλλων χωρών, όπως η Γερμανία, περιοριζόμενη σε διατυπώσεις του τύπου: «κατά γενικό κανόνα η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση του καθεστώτος της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής, εγκαλεί στην Κομισιόν που συνεχίζει το «διεθνή διασυρμό της Κύπρου, όσον αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος», ενώ σφυρίζει αδιάφορα για άλλες χώρες, όπως «η Γερμανία που φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης», στο σχετικό πίνακα του Δικτύου Φορολογικής Δικαιοσύνης και ζητά να αναλάβει, επιτέλους, δράση απέναντι σε ΟΛΑ τα κράτη μέλη της ΕΕ που λειτουργούν ως φορολογικοί παράδεισοι.

Η πλήρης ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την απάντηση της Κομισιόν (Ε-4826/13) σε σχετική μου ερώτηση για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην ΕΕ και την επιβολή Μνημονίου Οικονομικής Πολιτικής, συμφωνήθηκε στο Eurogroup να διενεργηθεί «πρόσθετη ενδελεχή έρευνα όσον αφορά το καθεστώς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο, και ιδίως όσον αφορά την πραγματική συμμόρφωση των τραπεζών με την κυπριακή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Επίσης, η Κομισιόν στην απάντησή της επισήμαινε ότι «Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση του καθεστώτος της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη».

Με δεδομένο ότι, τόσο στη μελέτη του Basle Institute on Governance (AML Index 2012), όσο και στο Δείκτη Χρηματοοικονομικής Μυστικότητας του Δικτύου Φορολογικής Δικαιοσύνης (Tax Justice Network), η Κύπρος εμφανίζεται σε καλύτερες θέσεις από πολλές χώρες της ΕΕ, όπως τη Μεγάλη Βρετανία, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία, ερωτάται η Επιτροπή:

1)Γιατί συνεχίζεται ο διεθνής διασυρμός της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όταν χώρες όπως η Γερμανία φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, χωρίς να έχουν ανοίξει έρευνες από την Κομισιόν;


2) Με ποιο τρόπο η Κομισιόν παρακολούθησε την ‘υλοποίηση του καθεστώτος της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη’, όταν δύο χώρες της ΕΕ βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης; Σκοπεύει, έστω και τώρα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση όλων των φορολογικών παραδείσων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Wealth-X: Οι πλούσιοι δεν γνώρισαν την κρίση

Οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 880 άτομα

Μπορεί η όξυνση της χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης να έχει επιφέρει σημαντικές απώλειες στα εισοδήματα των μέσων και κατώτερων εισοδηματικών τάξεων και βαρύτατες κοινωνικές επιπτώσεις στις χώρες που πλήττονται περισσότερο, ωστόσο η παγκόσμια οικονομική ελίτ φαίνεται πως παραμένει αλώβητη.
Αυτό, τουλάχιστον, καταδεικνύει η επονομαζόμενη «απογραφή των δισεκατομμυριούχων», που πραγματοποίησε η εταιρεία Wealth-X της Σιγκαπούρης σε συνεργασία με την ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η κρίση όχι μόνο δεν επιφέρει απώλειες στις περιουσίες της οικονομικής ελίτ, αλλά αντίθετα φαίνεται να τις γιγαντώνει περαιτέρω. Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε παγκοσμίως κατά 880 άτομα. Περισσότεροι από 2.170 άνθρωποι έχουν σήμερα στην κατοχή τους χρηματική περιουσία άνω του ενός δισ. δολαρίων, με τα συνολικά τους περιουσιακά στοιχεία να έχουν υπερδιπλασιαστεί κατά την περασμένη πενταετία από 3,1 σε 6,5 τρισ. δολάρια.
Περισσότερα χρήματα σε λιγότερα χέρια
Μεταξύ των χωρών που απέκτησαν περισσότερους δισεκατομμυριούχους είναι και η Γερμανία, με συνολικά 148 «Κροίσους», τη στιγμή που στις ΗΠΑ καταγράφονται 515 και στην Κίνα 157 δισεκατομμυριούχοι. Το 19% των Γερμανών με περιουσία άνω του ενός δισ. δολαρίων είναι γυναίκες.
Κατά το διάστημα της «ευρωκρίσης» παρατηρείται η συγκέντρωση ολοένα περισσότερων χρημάτων σε διαρκώς λιγότερα χέρια. Επιπλέον, η σύνθεση της ομάδας των δισεκατομμυριούχων εμφανίζει ταχύτατες μεταβολές. Ο αριθμός τους αυξήθηκε σε διψήφιο ποσοστό στην Ασία, την Εγγύς Ανατολή και την Αφρική και ως εκ τούτου αισθητά περισσότερο σε σχέση με την Ευρώπη και τη βόρεια Αμερική.
Αύξησαν την περιουσία τους κατά 20% οι πλούσιοι Έλληνες
Αίσθηση είχαν προκαλέσει, εξάλλου, τα στοιχεία μίας άλλης έρευνας για τα περιουσιακά στοιχεία των πλουσίων, που είχε δημοσιοποιήσει η Wealth-X τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με αυτήν, η οικονομική ελίτ στις χώρες που βρίσκονται στη «δίνη» της ευρωκρίσης είδε τις περιουσίες της να αυξάνονται.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, η οποία διανύει αισίως τον έκτο χρόνο ύφεσης, η έρευνα είχε καταγράψει 505 πολίτες με χρηματική περιουσία που υπερβαίνει τα 30 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξεως του 11%. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα πάντα, οι πιο πλούσιοι Έλληνες κατόρθωσαν να αυξήσουν τη συνολική τους περιουσία κατά 20%. Μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης του πλούτου της οικονομικής ελίτ σημειώθηκε μόνο στη Ρουμανία.
Πηγή: Deutsche Welle / Ναυτεμπορική

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Financial Secrecy Index by Tax Justice Network for 2013 - Δείκτης παραοικονομίας


Ένας από τους κορυφαίους φορολογικούς παραδείσους του κόσμου και «Ελντοράντο» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι η Γερμανία, σύμφωνα με τον δείκτη παραοικονομίας που έδωσε στη δημοσιότητα το Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης (Tax Justice Network).
Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα. Στον αποκαλούμενο πίνακα των «Σκιωδών Οικονομιών» φαίνονται να πρωτοστατούν η Ελβετία, το Λουξεμβούργο και το Χονγκ Κονγκ, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στην έκτη θέση και τη Γερμανία στην 8η. Ωστόσο, όσον αφορά στον αποκαλούμενο «δείκτη μυστικότητας», η Γερμανία βρίσκεται στην 59η θέση.
Σύμφωνα με τo Tax Justice Network, στη Γερμανία «ξεπλένονται» κάθε χρόνο μεταξύ 29 και 57 δις. ευρώ, χρήματα που προέρχονται κυρίως από οργανωμένο έγκλημα και διεφθαρμένους πολιτικούς της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.
Πηγή: Deutsche Welle / Ναυτεμπορική
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Ρύπανση του Ευβοϊκού απο το ΧΥΤΑ Γραμματικού

Την άμεση παρέμβαση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και τη διενέργεια αυτοψίας στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού, ζήτησε με επιστολή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής.

O ευρωβουλευτής με επιστολή που απέστειλε στον Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος κ. Μέρκο (με κοινοποίηση στους αρμόδιους πολιτικούς του προϊσταμένους) αναφέρει ότι «εξαιτίας της χτεσινής και σημερινής βροχής, η θαλάσσια περιοχή Σέσι-Γραμματικού, για άλλη μια φορά, γέμισε κόκκινη λάσπη, η οποία προέρχεται από τα ρέματα που υπάρχουν στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ και οδηγούν όλα τα υλικά στο θαλάσσιο χώρο».


Ο Ν. Χουντής, αφού τόνισε τη σοβαρότητα του θέματος, κάλεσε τον Γενικό Επιθεωρητή να παρέμβει άμεσα, να διενεργήσει αυτοψία και να υποβάλλει σχετική έκθεση, όπως έχει καθήκον η υπηρεσία του, προκειμένου να προληφθεί μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον.

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Ποιος θα πληρώσει τα 2,9 δις που υποσχέθηκε με τις υπογραφές των μνημονίων η συγκυβέρνηση;

Σήμερα μετά από χρόνια μνημονιακής λιτότητας - παρά τις προειδοποιήσεις - και παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις και θριαμβολογίες των κυβερνώντων η χώρα έφτασε στο σημείο που πολλοί φοβόντουσαν, την αδυναμία πληρωμής των τόκων για τα μνημονιακά δάνεια. Είναι 2,9 δις ευρώ αρέσει δεν αρέσει στη συγκυβέρνηση.

Η τελευταία "θριαμβολογεί" για κάποια πλεονάσματα σε κάποιους τομείς (που επιτεύχθηκαν με δραματικές περικοπές και τη καταστροφή του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας) και προσπαθεί να περάσει στη κοινή γνώμη ότι θα κάνει "σκληρή" διαπραγμάτευση για τη διαφορά που δεν είναι 2,9 δις αλλά μόνο 500 εκ.ευρώ - που σημειωτέον δεν έκανε όταν έπρεπε, όταν δηλαδή έπρεπε να θέσει στο τραπέζι τους όρους αποπληρωμής, επιτοκίων κλπ των δανείων, αυτούς που πραγματικά θα μπορούσε να αντέξει η χώρα και η οικονομία της.

Αντίθετα έδωσε γην και ύδωρ στα νεο-φιλελεύθερα μέτρα πολιτικής των μνημονίων και επικεντρώνοντας τη πολιτική της σε εισπρακτικά μέτρα και απορυθμίσεις της σφαίρας της κυκλοφορίας του κεφαλαίου, έχασε πολύτιμο χρόνο για την πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η τελευταία δεν είναι δυνατόν να γίνει με την απαξίωση του παραγωγικού δυναμικού, την καταστροφή της σημαντικότερης παραγωγικής δύναμης - του ανθρώπινου δυναμικού, την έλλειψη ξεκάθαρης πολιτικής για το επιχειρηματικό περιβάλλον και την παντελή απουσία στοχοπροσηλωμένης πολιτικής για τις νέες τεχνολογίες και τη παραγωγή προστιθέμενης αξίας.
Οι αναφερόμενοι από τη κυβέρνηση δείκτες των δήθεν επιτυχιών είναι ανεπαρκείς και έχουν ελάχιστη σχέση με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και κοινωνίας - είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό που ξεφεύγει των ορίων του παρόντος (θα αναφερθούμε σε αυτό σε άλλο σημείωμά μας)

Η πραγματικότητα δεν μπορεί να φτιασιδωθεί και θα είναι σκληρή για αυτούς που οδήγησαν τη χώρα σε αυτή τη κατάσταση. 
Απαιτεί άλλη πολιτική και άλλη κυβέρνηση μαζί με τη κινητοποίηση όλης της κοινωνίας

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Ροζ Σκακιέρα της Κατερίνας Γιαμά (εκδόσεις Bookstars)

Υπάρχουν ακραία σημεία στον έρωτα; 
Σ’αυτό απαντά η «Ροζ σκακιέρα»… 

Ένα «πρελούντιο» για την απολυτότητα του έρωτα, την καταστροφική εμμονή του και το μακρινό όνειρο της συντροφικότητας. Ο θάνατος που κλείνει τριπλό «ραντεβού» με τους ήρωες, δεν είναι παρά ο καθρέπτης της ύπαρξής τους θρυμματισμένος από τη «γροθιά» της σύγχρονης πραγματικότητας και της ωμής εικόνας της. 

Μιας εικόνας που ο φόβος την ασχημίζει, εξουδετερώνοντας την ομορφιά των χρωμάτων της και μετατρέποντας την ψυχή σε διπλή αρένα.

Παραγγελίες στο:
http://www.bookstars.gr/User/BookDetails.aspx?Id=TDT1W70U9K9t7knd6IBHlg%3d%3d&CId=HgAViWA5%2bUg%3d

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Η κρίση για τους πολλούς οδηγεί σε μεγαλύτερο πλουτισμό τους λίγους

Ενώ οι λαοί της Ευρώπης δοκιμάζονται από τη φιλελεύθερη πολιτική της "λιτότητας", για κάποιους αυτή αποτελεί στοιχείο μεγαλύτερου πλουτισμού.  

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της UΒS για τα ατομα εξαιρετικά ψηλού πλούτου (Ultra High Net Worth Individuals - UHNWI), με προσωπική περιουσία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων (εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας), η αύξηση του αριθμού τους ήταν θεαματική στην Ευρώπη: ο αριθμός τους ξεπέρασε τους 58.000 (με αύξηση σχεδόν 9% από πέρυσι) και ο συνολικός τους πλούτος ξεπέρασε τα 7,6 τρισεκατομμύρια δολάρια (αυξανόμενος κατά πάνω από 10% σε σχέση με πέρυσι). 

Η Ευρώπη μαζί με την Βόρειο Αμερική ήταν οι ατμομηχανές φέτος της αύξησης του αριθμού των UHNWI παγκοσμίως, κάτι που ίσως να λέει πολλά για τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Δύση. 

Οι 455 Έλληνες που συμπεριέλαβε η έκθεση της UΒS ως UHNWI το 2012, φέτος έφτασαν τους 505 (αύξηση 11%) , ενώ η συνολική αξία της περιουσίας τους ανέβηκε κατά 20%, από τα 50 στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου από τα 37 στα 45 δισεκατομμύρια Ευρώ). Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον αριθμό (μαζί με την Γερμανία την Ρουμανία και την Πορτογαλία) στην ΕΕ και την μεγαλύτερη αύξηση της αξίας της περιουσίας των μεγιστάνων στην Ευρώπη μετά την (επίσης υπό καθεστώς λιτότητας) Ρουμανία.

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Οι ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (*)

(*) Δρ. Ελ. Σταυρινός

Στη παρουσίαση που ακολουθεί εξετάζεται ο ρόλος του ορθού σχεδιασμού χρήσεων γης, της βέλτιστης χωροδιάταξης καλλιεργειών και της εξοικονόμησης αρδευτικού νερού για τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών και των αγροτικών οικοσυστημάτων

Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

Για την αναζήτηση μιας νέας τουριστικής ταυτότητας για την Εύβοια

Ο Ευβοϊκός , η θάλασσα που δημιουργήθηκε πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια από την ανύψωση των υδάτων του παγκόσμιου ωκεανού, που έχει το μοναδικό φαινόμενο της περιοδικής ροής των υδάτων της (φαινόμενο Ευρίπου), αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Εύβοια και  ενώνει γεωγραφικά 5 νομούς μεταξύ τους, αλλά και τη Κεντρική Ελλάδα με το Αιγαίο. Θα μπορούσε να γίνει όχι μόνο γέφυρα επικοινωνίας αλλά και μοχλός τουριστικής ανάπτυξης και αειφορίας για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο αλλά..
Για όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο ο Ευβοϊκός και οι κάτοικοί του, δεν γνώρισαν την ανάπτυξη που θα περίμενε κανείς υπολογίζοντας την θέση που κατέχει στο κέντρο της χώρας, την εγγύτητα με το πολεοδομικό συγκρότημα της ευρύτερης Αθήνας, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τη φυσική ομορφιά του. Αντ' αυτού γνώρισε την περιβαλλοντική υποβάθμιση, ρύπανση, άναρχη πολεοδομική "ανάπτυξη", ανθρωπογενείς καταστροφές και τόσα άλλα...
Αντίστοιχα και η Εύβοια. Ο νομός που μπορεί να αποτελέσει τη πιο σύντομη και φτηνή «γέφυρα» αλλά και προορισμό για τους κατοίκους της Αττικής προς το Αιγαίο, που μπορεί να συνδυάσει το καλοκαιρινό με το χειμερινό τουρισμό, τον εκπαιδευτικό με τον τουρισμό περιπέτειας και τόσα άλλα έχει μια μίζερη και χωρίς όραμα τουριστική ζωή. Ποιος και πως μέχρι σήμερα έχει αξιοποιήσει τα γεωλογικά μνημεία του Ευβοϊκού; Ποιος και πότε διαμόρφωσε έστω ένα όραμα για τη τουριστική αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου της Βόρειας Εύβοιας; Της πλούσιας ιστορίας του νομού που έχει στις αποσκευές της το Χαλκιδαϊκό αλφάβητο, τις πρώτες ελληνικές αποικίες, τη συμβολή της Εύβοιας στο κλασσικό και νεώτερο πολιτισμό;
'Έμειναν οι υποσχέσεις, τα 'θα' και τα παραμύθια των κυβερνήσεων του δικομματισμού. Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα...
Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα τελευταία στατιστικά στοιχεία για το τουρισμό στο νομό μπορούμε να βγάλουμε μερικά πρόχειρα αλλά και σημαντικά συμπεράσματα για το τουρισμό στο νομό.
Στο σύνολο των καταλυμάτων  η Εύβοια έχει το 45,6% του συνόλου της Στερεάς, δηλαδή σχεδόν το μισό. Στο σύνολο των κλινών  η Εύβοια έχει το 55% του συνόλου της Στερεάς. Υστερεί μόνο στις κλίνες των  camping και μόνο έναντι της Φθιώτιδας.
Για τα ξενοδοχεία ανά κατηγορία, η Εύβοια έχει το 1/3 των ξενοδοχείων πέντε αστέρων της περιφέρειας, αντίστοιχα το 39% των ξενοδοχείων τεσσάρων αστέρων, το 43,5% των ξενοδοχείων τριών αστέρων, το 51% των δύο αστέρων και το 1/3 των ξενοδοχείων ενός αστεριού στη περιφέρεια. Συνολικά έχει το 45,6% των ξενοδοχείων και το 54,8% των κλινών της Στερεάς. Παρά το ότι έχει το μεγαλύτερο δυναμικό ξενοδοχείων και κλινών στη περιφέρεια τα ελάχιστα συγκριτικά ποσοστά που έχει στη πρώτη και τελευταία κατηγορία, σε σύγκριση με τις άλλες μας δείχνει ότι είναι βασικά περιοχή που απευθύνεται στο μεσαίο (και προς τα πάνω και προς τα κάτω) εισοδηματικά τουρίστα.
Η Εύβοια έχει τις περισσότερες αφίξεις τουριστών σε σύγκριση με τους άλλους νομούς της περιφέρειας το 2010 και το 2011. Έχει μια μείωση 7,7% μεταξύ 2010 και 2011. Υστερεί στις αφίξεις αλλοδαπών μόνο έναντι της Φωκίδας (λόγω Δελφών). Η μέση πληρότητα έπεσε από το 36% το 2010 στο 31,4% στο 2011. Είναι πάνω από το μέσο όρο πληρότητας στη Στερεά και τα δύο χρόνια κατά 5-6 ποσοστιαίες μονάδες και η ψηλότερη από τους νομούς στη περιφέρεια. Η πτώση της πληρότητας στο νομό το 2011 είναι αναντίστοιχη με τη διατήρηση του μέσου ποσοστού πληρότητας πανελλαδικά για τον ίδιο χρόνο.     
Για τις τιμές κλεισίματος ξενοδοχείων από το εξωτερικό επισημαίνουμε μόνο ότι οι τιμές γνωστών ξενοδοχείων του νομού που προσφέρονταν σε καταναλωτές των Σκοπίων για τον Ιούνη του 2013 ήταν για δίκλινα με ημιδιατροφή στα 31 ευρώ τη βραδιά και έφταναν μέχρι και τα 30 ευρώ τη βραδιά All Inclusive.
          Όμως δεν είναι μόνο τα παραπάνω που πρέπει να συνυπολογίσει κάποιος για τη τρέχουσα κατάσταση στο κλάδο στο νομό. Από έλεγχο του ΣΔΟΕ στο διάστημα 16/07/2013 έως και 22/07/2013 σε 838 επιχειρήσεις εστίασης, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ενοικιαζόμενες πολυτελείς κατοικίες κλπ προέκυψε ότι οι 409 επιχειρήσεις ήταν παραβάτες με 2020 παραβάσεις. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν στην Εύβοια η παραβατικότητα ήταν 100%.
          Όργιο αυθαιρεσίας επικρατεί στο τουριστικό τομέα του Ν. Ευβοίας. Πρόσφατα απολύθηκε παράνομα η Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων από τουριστική επιχείρηση. Δεκάδες άλλοι εργαζόμενοι έχουν κατέλθει σε επίσχεση εργασίας (ανάμεσα σε αυτούς ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και εργαζομένων επισιτισμού Εύβοιας) αντιμετωπίζοντας την απόλυτη αδιαφορία των εργοδοτών για τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν. Την ίδια ώρα υποκαθιστούνται  θέσεις εξειδικευμένης απασχόλησης με ενοικιαζόμενους ανειδίκευτους εργαζόμενους δουλεμπορικών γραφείων που εμφανίζονται ως εταιρίες παροχής προσωπικού για καθαρισμούς και  εφοδιάζουν τα ξενοδοχεία με ειδικότητες όπως σερβιτόρους, μαγείρους, ρεσεψιονίστ, θυρωρούς κ.α.
          Είναι φανερό σε όλους πια ότι χρειάζεται ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης για την Εύβοια. Πρότυπο διαμετρικά αντίθετο με το σημερινό μοντέλο που αγνοεί όχι μόνο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού αλλά και το ότι ο κυριότερος παράγοντας ανάπτυξης του τουρισμού σε μια περιοχή είναι οι άνθρωποι, είτε είναι εργαζόμενοι είτε πελάτες. Και οι πρώτοι και οι δεύτεροι απαιτούν και διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, διαβίωσης και ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών.
          Απαιτείται λοιπόν ριζική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού τομέα στην Εύβοια. Με μια νέα ολιστική προσέγγιση και σύνδεση του τουρισμού με τους υπόλοιπους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με το περιβάλλον, την αγροτική παραγωγή, την περίθαλψη, τον αθλητισμό και πάνω απ' όλα τον πολιτισμό.
Απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που προάγουν τον ιστορικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και παραγωγικό πλούτο της Εύβοιας. Με αιχμή τις οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, που θα στηριχτούν τόσο μέσα από ένα νέο σχεδιασμό αλλά και από δράσεις και πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Χρειάζεται μια νέα πολιτική τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο αλλά και σε επίπεδο νομού και δήμου. Μια πολιτική που θα συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του σύγχρονου τουρίστα ημεδαπού ή αλλοδαπού και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Εύβοιας. Με νέες αρχές και προσεγγίσεις μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχουν οι παρακάτω:
1. Το τουριστικό σύμπλεγμα ως ένα από τα βασικά συμπλέγματα της ελληνικής οικονομίας. Υποστηρίζουμε πρωταρχικά την ανασυγκρότηση, αναπροσανατολισμό και εμβάθυνση του συμπλέγματος που θα υποστηρίζεται από την αρχή της αειφορίας, την αποκέντρωση σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, περιοχών και περιφερειών και την ολιστική προσέγγιση και τις συνέργειες με όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας.
2. Προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: Επικέντρωση των πολιτικών στον άνθρωπο, με την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης.
3. Δημοκρατικός προγραμματισμός: Στο κλάδο και στη διοίκηση πρέπει να οργανωθεί μια «εισβολή» δημοκρατικού προγραμματισμού με αποτελεσματικότητα, αξιοκρατία, κοινωνική ευθύνη, συντονισμό και λογοδοσία.
4. Ο Δημόσιος Τομέας μοχλός ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης και ανασυγκρότησης:
5. Ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία με τη συμμετοχή των πολιτών, των  επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων.
6. Προώθηση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και μεταξύ των δράσεων που διεξάγονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 
7. Διαμόρφωση, αξιολόγηση και εφαρμογή πολιτικών με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες γνώσεις, την βελτίωση της παραγωγικότητας και τη βέλτιστη σχέση ωφέλειας - κόστους. Τήρηση της αρχής της προφύλαξης ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες της ανθρώπινης υγείας αλλά και βλάβες του περιβάλλοντος.
8. Προώθηση της μεθοδολογικής ενσωμάτωσης του υπολογισμού του «κρυφού» οικονομικού κόστους στο σχεδιασμό, αξιολόγηση και προώθηση των υπό εφαρμογή πολιτικών.
9. Υλοποίηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»
10. Καλύτερη διαμόρφωση πολιτικών: Όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις χάραξης πολιτικής βασίζονται σε προτάσεις ύστερα από υψηλής ποιότητας διαβούλευση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων. Στο πλαίσιο των τελευταίων θα πρέπει να αξιολογούνται με επιστημονικό και ισορροπημένο τρόπο οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της πολιτικής αλλά και το κόστος της έλλειψης πολιτικής, ή της μη πολιτικής καθώς και το κόστος της μη ανάληψης δράσης.

Μια νέα πολιτική σχεδιασμού και υλοποίησης του νέου οράματος για τη τουριστική ανάπτυξη του νομού θα πρέπει να ξεκινήσει και από νέα αφετηρία εξέτασης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης στο τουριστικό κάδο στην Εύβοια. Που οφείλεται η μέχρι σήμερα κακοδαιμονία και μίζερη ανάπτυξη; Γιατί δεν αξιοποιούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού; Και πως μπορεί να γίνει αυτό; Από ποιους και με ποιους όρους και προϋποθέσεις;
Άποψη μας είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή, αναζητώντας την ριζική αιτία υστέρησης του νομού σε σύγκριση με τα νησιά του Αιγαίου ή και άλλες περιοχές της χώρας. Αιτία που συνδέεται οργανικά, αιτιολογικά, οικονομικά και  κοινωνικά  με όλα τα στοιχεία και τα μέλη του τουριστικού συμπλέγματος στο νομό.

Θεωρούμε ότι αυτή η αιτία δεν είναι άλλη από την έλλειψη τουριστικής ταυτότητας του νομού, τόσο για την Ελληνική επικράτεια, όσο (και πολύ περισσότερο) για το εξωτερικό. 
Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και με αυτή τη ταυτότητα χρειάζεται να συνδέσουμε τα πάντα, αν θέλουμε πραγματικά να δούμε μια άλλη τουριστική ανάπτυξη για την Εύβοια.