Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Ο Ηρόδοτος για τα μεγάλα έργα

" Για τα μεγάλα έργα πρέπει κάποιος να αναλαμβάνει και μεγάλους κινδύνους" (Στοβαίου Ανθολόγιο Ζ 33) - "Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κώλους" μεταγενέστερη λαϊκή παροιμία

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Λιγότερο δανεισμένοι από τους Ευρωπαίους οι Έλληνες (*)

(*)Της Έφης Καραγεώργου από το www.capital.gr
Τελικά μήπως η αλήθεια είναι διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζουν. Γιατί δεν εξετάζουν την οικονομική ζωή συνολικά, ως άθροισμα του ιδιωτικού και δημοσίου χρέους? Και γιατί για το δεύτερο να μην πληρώσουν όλοι αυτοί που το δημιούργησαν και το εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά? και βέβαια και αυτοί που επωφελήθηκαν σίγουρα.(σχόλιο δικό μας)
Δείτε τι χρωστάνε οι ιδιώτες (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) σε κάθε κράτος της ΕΕ:
- Ηνωμένο Βασίλειο (είναι εκτός ζώνης του ευρώ) με πληθυσμό 61,7 εκατ. άτομα το σύνολο του δανεισμού (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) στο τέλος του 2008 ήταν 5,11 τρισ. ευρώ στο 281% του ΑΕΠ.
- Λουξεμβούργο (πληθυσμός 476.200 άτομα) δάνεια ύψους 202,8 δισ. ευρώ στο 553%.
- Μάλτα (πληθυσμός 404.962 άτομα) δάνεια 25 δισ. ευρώ στο 433% του ΑΕΠ.
- Κύπρος (πληθυσμός 766.400 άτομα) δάνεια 54,4 δισ. ευρώ στο 321% του ΑΕΠ.
- Ιρλανδία (πληθυσμός 4,23 εκατ. άτομα) δάνεια 481 δισ. ευρώ στο 259%.
- Κάτω Χώρες (πληθυσμός 16,47εκατ. άτομα) δάνεια 1,1 τρισ. ευρώ στο 185% του ΑΕΠ.
- Ισπανία (πληθυσμός 45,11 εκατ. άτομα) δάνεια 1,98 τρισ. ευρώ στο 181% του ΑΕΠ.
- Πορτογαλία (πληθυσμός 10,59 εκατ. άτομα) δάνεια 281,76 δισ. ευρώ στο 169% του ΑΕΠ.
- Αυστρία (πληθυσμός 8,31 εκατ. άτομα) δάνεια 420 δισ. ευρώ στο 149% του ΑΕΠ.
- Γερμανία (πληθυσμός 82,31 εκατ. άτομα) δάνεια 3,23 τρισ. ευρώ στο 129% του ΑΕΠ.
- Γαλλία (πληθυσμός 63,39 εκατ. άτομα) δάνεια 2,3 τρισ. ευρώ στο 117% του ΑΕΠ.
- Βέλγιο (πληθυσμός 10,66 εκατ. άτομα) δάνεια 402 δισ. ευρώ στο 117% του ΑΕΠ.
- Ιταλία (πληθυσμός 59,13 εκατ. άτομα) δάνεια 1,8 τρισ. ευρώ στο 115% του ΑΕΠ.
- Σλοβενία (πληθυσμός 2,01 εκατ. άτομα) δάνεια 34,54 δισ. ευρώ στο 93% του ΑΕΠ.
- Ελλάδα (πληθυσμός 11,12 εκατ. άτομα) δάνεια 225 δισ. ευρώ στο 92% του ΑΕΠ.
- Φιλανδία (πληθυσμός 5,3 εκατ. άτομα) δάνεια 165,46 δισ. ευρώ στο 89,6% του ΑΕΠ.
- Σλοβακία (πληθυσμός 5,38 εκατ. άτομα) δάνεια 30,75 δισ. ευρώ στο 47,4% του ΑΕΠ.
- Επίσης στη Δανία που είναι εκτός ευρωζώνης (πληθυσμός 5,5 εκατ. άτομα) δάνεια 554 δισ. ευρώ στο 238% του ΑΕΠ.
Διαβάστε περισσότερα στο: http://www.capital.gr/News.asp?id=926225