Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

ΟΧΙ στους εκβιασμούς, στα τελεσίγραφα, στην κοινωνική χρεοκοπία, στα Μνημόνια και στη λιτότητα

REFERENDUM: A Democratic choice for Greece and Europe - NO to blackmails and ultimatums - NO to social bankruptcy - NO to Memoranda and austerity - for the sovereignty, dignity and welfare of the people - for an egalitarian Greece in a united Europe .ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: Δημοκρατική επιλογή για την Ελλάδα και την Ευρώπη - ΟΧΙ στους εκβιασμούς και στα τελεσίγραφα - ΟΧΙ στην κοινωνική χρεοκοπία - ΟΧΙ στα Μνημόνια και στη λιτότητα - Για την κυριαρχία, την αξιοπρέπεια και την ευημερία του λαού - Για μια ισότιμη Ελλάδα σε μια ενωμένη Ευρώπη.

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Greece: places to visit (*)

(*) Από την http://www.huffingtonpost.gr/

Με τους «Ναούς στο σχήμα του ουρανού…» εκπληρώνεται το όραμα του φωτογράφου Λουκά Χαψή να ερμηνεύσει με το ξεχωριστό του ύφος και άποψη τα αρχαιοελληνικά μνημεία, έχοντας ως συνδετικό ιστό τον έναστρο ουρανό και το φωτισμό με την τεχνική light paint την οποία ανάγει σε ιδιαίτερη τέχνη ανάδειξης της υφής και της επιφάνειας κάθε περιλαμβανόμενου αρχιτεκτονικού στοιχείου.

http://www.huffingtonpost.gr/2015/06/20/culture-loukas-hapsis-astrofotografies_n_7627314.html#