Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τίτλος βιβλίου: Περιβαλλοντική Χημεία και Οικοτοξικολογία. Διαχείριση Οικοσυστημάτων - Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου, των Αθ. Βαλαβανίδη-Θ. Βλαχογιάννη
Περιεχόμενο: Ο πλανήτης σε κίνδυνο. Περιβαλλοντική Ρύπανση σε Παγκόσμια Κλιμακα-'Ελεγχος Χημικών Ουσιών-Νομοθετικές Ρυθμίσεις-Περιβαλλοντική Τοξικολογία-'Ελεγχος Τοξικότητας Χημικών Ουσιών-Επιπτώσεις Χημικών Ρύπων σε Οργανισμούς και Οικολογικοί Κίνδυνοι-Δοκιμασίες Περιβαλλοντική Τοξικολογίας-Τοξικές Ουσίες, Συσχέτιση Δομής-Τοξικότητας (QSARs)-'Oρια Ανάπτυξης, Αειφορία-Οικολογική Σημασία Βιοποικιλότητας-Οικολογία, Βασικές 'Eννοιες-Πληθυσμιακή Οικολογία, Δυναμική Πληθυσμών, Γενετική Πληθυσμών-Οικοτοξικολογία, Επίδραση Χημικών Ρύπων σε Οργανισμούς και Οικοσυστήματα-Μεθοδολογία Οικοτοξικολογικών Ερευνών-Διαχείριση και Προστασία Οικοσυστημάτων-Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Το Φυσικό Περιβάλλον στην Ελλάδα, Σημαντικότερα Προβλήματα Ρύπανσης του Περιβάλλοντος.
Παραρτήματα: Λεξικό Οικολογικών και Περιβαλλοντικών 'Ορων-Παραδείγματα Διαχείρισης και Προστασίας Οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Εκτενής κατάλογος βιβλιογραφίας και επιστημονικών εργασιών για κάθε κεφάλαιο του βιβλίου. 'Εγχρωμη εικονογράφιση για την ηλεκτρονική έκδοση.
Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 2008, σελ. 400. 'Eκδοση του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.Διάθεση: Το βιβλίο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/val_oikotox.htm Εκπαιδευτικό υλικό-Ιστοσελίδες μαθημάτων). Διατίθεται δωρεάν για διδασκαλία σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για επιπλέον πληροφορίες: Αν. Καθ. Αθ. Βαλαβανίδης, 210-7274479 (E-mail: valavanidis@chem.uoa.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: