Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΕΥΒΟΙΑ

"H περσινή τραγική εμπειρία δεν φαίνεται να έχει επαρκώς αξιοποιηθεί προκειμένου να
ληφθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη παρόμοιων καταστροφών
στο μέλλον.....Ανακεφαλαιώνοντας, προκύπτει δυστυχώς ότι τα βασικότερα άμεσα μέτρα πυροπροστασίας είτε δεν έχουν εφαρμοστεί είτε εφαρμόζονται πλημμελώς. Ειδικότερα :
· Δεν έχουν διανοιγεί δασικοί δρόμοι και αντιπυρικές ζώνες και δεν έχουν
κατασκευαστεί αντιπλημμυρικά έργα, καθώς δεν υπάρχει χρηματοδότηση των
σχετικών μελετών
· Χρειάζεται συντήρηση και αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου της ΔΕΗ,
καθαρισμός από ξερά χόρτα κλ.π. του χώρου γύρω από τους στύλους της ΔΕΗ.
Αντικατάσταση των στύλων που έχουν καεί.
· Φύλαξη και μέτρα ασφαλείας (υδροφόρες κλπ.) των χωματερών, που δυστυχώς
συνεχίζουν να υφίστανται, πρέπει να αποτελέσουν την άμεση προτεραιότητα όλων
των δημοτικών αρχών.
· Δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού και μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας,
μολονότι αυτή οφείλει να έχει σε ετοιμότητα οχήματα διάσπαρτα σε θέσεις-κλειδιά
σε κάθε Δήμο, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει εστίες πυρκαγιάς άμα τη γενέσει
τους".....
Περισσότερα: http://www.synigoros.gr/perivallon/pdf_01/Evia_-_final_16-7-08_2.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: