Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

• Η νέα Οδηγία 2006/38, που τροποποιεί την Οδηγία 1999/62, τέθηκε σε ισχύ από την 10 Ιουνίου 2008 και διέπει τα συστήματα χρέωσης των διοδίων που επιβάλλονται, σε οποιοδήποτε τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εθνική οδός Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ) υπάγεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο και επομένως πρέπει να ικανοποιεί ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως αυτά ορίζονται, σε σχετική απόφαση (Απόφαση αριθ. 1692/96 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών). Πιο συγκεκριμένα, «Το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο αποτελείται από υφιστάμενους, νέους ή προς διευθέτηση αυτοκινητοδρόμους και οδούς υψηλής ποιότητας… Το δίκτυο εξασφαλίζει στους χρήστες υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο υπηρεσιών, άνεσης και ασφάλειας ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από συνέχεια. …» Σε καμία περίπτωση όμως ο δρόμος Σχηματάρι - Χαλκίδα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υψηλής ποιότητας. Διόδια όμως εισπράττονται χρόνια τώρα..............
• Σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, το σύστημα επιβολής τελών για τη χρήση των οδικών υποδομών βασίζεται στην αρχή «ο χρήστης πληρώνει», που σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να πληρώνουν για τις υποδομές που απολαμβάνουν τη στιγμή που καταβάλουν το αντίτιμο. Στην Ελλάδα έχει γίνει πλέον πάγια τακτική, οι χρήστες να απολαμβάνουν κακής ποιότητας υποδομές και να πληρώνουν για έργα που θα ολοκληρωθούν χρόνια αργότερα και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ξεκινήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πάλι ο δρόμος Σχηματάρι - Χαλκίδα.
• Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/62 και την μετέπειτα Οδηγία 2006/38, που την τροποποιεί, για τον καθορισμό του ύψους των διοδίων λαμβάνεται υπόψη το κόστος κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης υποδομών. Τα έσοδα, δε, από τα διόδια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση της συγκεκριμένης υποδομής και για τον τομέα των μεταφορών στο σύνολό του, με στόχο την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς. Αντίθετα με τα παραπάνω, είναι γνωστό ότι έσοδα από τα διόδια χρησιμοποιούνται και σε έργα που δεν έχουν σχέση με την βελτίωση του οδικού δικτύου. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις τα έσοδα από την είσπραξη των διοδίων δεν πηγαίνουν για τις συγκεκριμένες υποδομές, αφού εταιρείες που τις εκμεταλλεύονται έχουν ως συμβατικό καθήκον την δημιουργία άλλου αυτοκινητοδρόμου σε άλλη περιοχή της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: