Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ?

Τις Επιτροπές Παρακολούθησης των Έργων τις προβλέπει ο Νόμος για να συνδέσει τους δικαιούχους, τους χειριστές, τους σχεδιαστές, τους κατασκευαστές, και τις τοπικές κοινωνίες με το έργο, τόσο στη φάση του σχεδιασμού όσο και στη φάση της υλοποίησης. Συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 31 του Π.Δ 609/85.
Καλούμε τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιοχής (Αν, Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας) να συστήσουν άτυπες ή προβλεπόμενες Επιτροπές Παρακολούθησης των έργων που τους αφορούν. Αυτές μπορούν να έχουν επικεφαλής το Νομάρχη (ή εκπρόσωπό του) και συμμετέχουν οι Δήμαρχοι της περιοχής του έργου μαζί με τους εκπρόσωπους των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών (εκπρόσωποι υπουργείων, Εργατικού Κέντρου, Επιμελητηρίων, οργανώσεων πολιτών για το περιβάλλον, την ανάπτυξη και τη κοινωνική συνοχή).
Ποιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν προχωρήσει σε αυτό που προβλέπει και δίνει δικαίωμα ο νόμος?

Δεν υπάρχουν σχόλια: