Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος βιβλίου: Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία: Ερευνητική Μεθοδολογία και Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες, του Αθανάσιου Βαλαβανίδη.
Περιεχόμενα: Το βιβλίο της Οικοτοξικολογίας και Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας είναι συνέχεια του βιβλίου: Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Χημείας (2000) που εκδόθηκε για τις ανάγκες του ΜΔΕ μεταπτυχιακών σπουδών στη Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Η Οικοτοξικολογία είναι μάθημα επιλογής για τον κύκλο Χημείας Περιβάλλοντος (4ο έτος).
Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι: Εισαγωγή στις έννοιες της τοξικολογίας, περιβαλλοντικής τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας. Παραδείγματα περιβαλλοντικής ρύπανσης. Βασικές Αρχές Τοξικολογίας. Προβλήματα Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας: Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ρύπανσης Υδατίνων Συστημάτων, Ρύπανση εδάφους. Βασικές Αρχές Οικοτοξικολογίας. Οικοτοξικολογικές ΄Ερευνες. Δοκιμασίες και Πρότυπα Οικοτοξικολογικών Ερευνών. Μεθοδολογία Οικοτοξικολογικών Ερευνών. Εκτίμηση Περιβαλλοντικού και Οικολογικού Κινδύνου απο Τοξικές και Επικίνδυνες Ουσίες. Παραρτήματα. Ανασκοπήσεις Ερευνών Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Οικοτοξικολογίας (Pb, Cd, Hg, φυτοφάρμακα, διοξίνες, PAHs, PCBs ). Τοξικολογικά Δεδομένα Χημικών Ουσιών και Ταξινόμηση Τοξικότητας και Επικινδυνότητας σύμφωνα με την ΕΕ. Δίκτυα Πληροφόρησης για Περιβαλλοντική Ρύπανση. Βιβλία και επιστημονικές έρευνες για Οικοτοξικολογία. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Διεθνείς Συμβάσεις. Βιβλιογραφία μέχρι το 2007.
Στοιχεία έκδοσης: ΄Εκδοση Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2007. Διατίθεται από το συγγραφέα σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν (μέσω του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος Χημείας: http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/val_oikotox.htm). Αθ. Βαλαβανίδης, 210-7274479, E-mail: valavanidis@chem.uoa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: