Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2008

ΠΟΖΝΑΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ (*)

(*) Λούλη Σταυρογιάννη, Αυγή 14/12/2008
“Μαύρη μέρα στην ιστορία της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής” χαρακτηρίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις το περιεχόμενο του λεγόμενου ενεργειακού και κλιματικού πακέτου που συμφώνησαν οι 27 ηγέτες της Ε.Ε. την Παρασκευή, το οποίο πλέον είναι αγνώριστο έναντι αυτού το οποίο είχε παρουσιασθεί στις αρχές του 2007.
Οι οργανώσεις WWF, Greenpeace, Oxfam, CAN Europe και Friends of the Earth καλούν το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο συνέρχεται στις 17 Δεκεμβρίου, να παρέμβει, απαιτώντας ξεκάθαρες δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών της Ευρώπης και να απορρίψει τη συμφωνία σχετικά με τον επιμερισμό της προσπάθειας. Επ' αυτού θεωρούν ότι η Οδηγία του επιμερισμού της προσπάθειας, που θέτει εθνικούς στόχους για τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, κτιριακός τομέας, μεταφορές, γεωργία, απόβλητα είναι ασυνεπής με τον μακροπρόθεσμο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκράτηση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2ο C.
Η δέσμευση για μείωση των εκπομπών της Ευρώπης κατά 30% είναι αδύναμη και αμφιλεγόμενη, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν πολλές πιστώσεις ρύπων από προγράμματα που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους (μέχρι και 2/3 των μειώσεων). Δηλαδή πλασματικές μειώσεις εντός εδάφους Ε.Ε.
Επιπλέον δεν υιοθετήθηκαν μέτρα συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις, όπως οικονομικές κυρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι μειώσεις αφήνονται στον πατριωτισμό των κρατών - μελών αφού δεν είναι υποχρεωτικές. Αντί της προβλεπόμενης δημοπράτησης (πώλησης-αγοράς) του συνόλου των δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα από το 2013 στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, υιοθετήθηκαν παρεκκλίσεις.
Το 70% των δικαιωμάτων ρύπανσης στην ηλεκτροπαραγωγή στην Πολωνία και τα Βαλτικά κράτη θα κατανέμονται δωρεάν με σταδιακή μείωση ώς το 2020. Επιπλέον το 95% των δικαιωμάτων ρύπανσης για την τσιμεντοβιομηχανία, παραγωγή χάλυβα κ.ά. θα κατανέμονται δωρεάν, όπως και σήμερα. Αρχικά προβλεπόταν τα έσοδα από το εμπόριο ρύπων να διατεθούν στα κράτη - μέλη ώστε να στηριχθεί π.χ. η καινοτομία στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, το σημαντικότερο, ένα τμήμα τους να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες ως βοήθεια για να προστατευθούν από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.
Η Κομισιόν εκτιμούσε ότι τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς έως το 2020 μπορεί να ανέρχονταν σε 50 δισ. ευρώ τον χρόνο. Αντ' αυτών, τα κράτη μέλη έχουν την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν σε ποσοστό 15% την κατασκευή νέων ανθρακικών μονάδων από έσοδα τα οποία προέρχονται από δημοπράτηση δικαιωμάτων ρύπων, ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά για οικονομική ενίσχυση των αναπτυσσόμενων χωρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: